Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologisia (tvt) taitoja sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2022).

Kehittämisohjelmassa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti vastaa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

Projektiryhmillä on keskeinen rooli valmistelussa ja toteutuksessa. Kumpaankin projektiryhmään on kutsuttu noin kymmenen asiantuntijaa eri puolilta Suomea. Kehittämisohjelmassa tavoitetaan alueellisesti asiantuntijoita, kasvatuksen ja opetuksen järjestäjiä ja toteuttajia sekä osallistetaan lapsia ja nuoria.

Kehittämisohjelmassa on laadittu osaamisen kuvaukset edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista lasten ja nuorten digitaalisten taitojen ja osaamisen opetuksessa kautta maan.

Kuvaukset on johdettu tukimateriaaliksi varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien perusteista. Ne eivät ole velvoittavia vaan niiden tarkoitus on tukea opettajien työtä varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien toteuttamisessa ja niitä voi käyttää apuna paikallisten opetussuunnitelmien kehittämisessä.

 

Uudistuneet verkkosivut julkaistaan vuoden 2021 joulukuussa.