Siirry sisältöön

Oppijalla on oikeus digitaaliseen osaamiseen.

Luova tuottaminen

Oppija saa monipuoliset mahdollisuudet ilmaista itseään. Oppija voi kokea iloa, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä digitaalisissa ympäristöissä. Oppimisessa kannustetaan rohkeaan kokeiluun ja luoviin ratkaisuihin.

Aktiivinen toimijuus

Oppijalla on aktiivinen rooli toimijana moninaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Oppija saa taitoja toimia vastuullisesti ja turvallisesti vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Ajattelun taidot

Oppija saa mahdollisuuksia ratkoa ongelmia, kehittää kriittistä ajattelua ja tiedonhallinnan taitoja digitaalisissa ympäristöissä. Oppija saa valmiuksia ymmärtää ja tulkita ympäröivän digitaalisen maailman ilmiöitä.

Tutustu osaamisen kuvauksiin

Digitaalisen osaamisen pääalueet ja osa-alueet PDF


Millaista digiosaamista neljäsluokkalaisella on?

Jokaisella on joku taito. Se pitää vaan nostaa esiin ja rohkaista: Olet taitava ja olet arvokas. Näytä se, älä pidä kynttilää vakan alla.

Lassi Niskanen, luokanopettaja

Poimintoja sisällöistä ja julkaisuista