Siirry sisältöön

Liperin ja Keuruun varhaiskasvatuksen hankkeista näkee, miten paljon asioita Uusiin lukutaitoihin kuuluu. Hankekunnat ovat itse voineet päättää, mitä osaamisen kuvausten osa-alueita hankkeissa painotetaan. Kun lähtökohta on paikallisissa tarpeissa, tulee jokaisesta hankkeesta aivan omanlaisensa.

Taideteokset virtuaaligalleriaan ja robotit käyttöön

Digiohjaaja Satu Korhonen ja digipedagogi Joona Pihlman kertovat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osuudesta hakkeessa, joka Liperissä ulottuu myös perusopetuksen puolelle. Kunta oli jo aikaisemmin panostanut laitehankintoihin, jolloin hankkeen tehtävänä onkin ollut saada henkilökunta ottamaan ne käyttöön. Samalla on kehitetty varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sopivia pedagogisia sisältöjä.   

Päiväkodeissa on järjestetty ohjelmointiviikkoja, jolloin sekä henkilökunta että lapset ovat päässeet tutustumaan Kubo-robotteihin, Bee-botteihin ja tabletteihin. Jatkoa varten välineille on laadittu kalenteri, josta laitteet voi varata päiväkodin käyttöön. Korhonen ja Pihlman kehuvat, että henkilökunta tarvitsi vain pienen sysäyksen ja hieman uskallusta, ja nyt välineet näyttävät tulleen osaksi monen päiväkodin arkea.

Kubo-robotti
Kubo-robotti soveltuu myös hyvin pienten lasten käyttöön, koska hekin osaavat yhdistellä toisiinsa laattoja, joita pitkin robotti liikkuu. Eskarit ja sitä vanhemmat lapset voivat miettiä robottiin ohjelmoitavia komentosarjoja.

Liperissä on myös lähdetty kokeilemaan lisätyn todellisuuden teknologiaa esiopetuksessa. Perinteisen luontodokumentin katsomisen jälkeen lapset saivat 3D Bear -sovelluksen avulla kokea, miten metsän eläimet tulivat ikään kuin keskelle päiväkodin salia. Liperissä aiotaan kevään aikana vielä tehdä kokeiluja virtuaalilasien käytöstä esiopetuksessa. Pihlman tähdentää, että virtuaalitodellisuuden käytöstä varhaiskasvatuksessa on toistaiseksi hyvin vähän kokemuksia, ja vielä vähemmän tutkimusta. Liperissä tehdään siis digipedagogiikassa uraauurtavaa työtä.

tablettitietokone, jossa näkyy virtuaalinen taidegalleria
 Taidekasvatusta vesiväreillä, virtuaalitodellisuudessa: lasten teokset kuvattiin, ja niitä tehtiin näyttely virtuaaliseen taidemuseoon. Lapset liikkuivat näyttelyssä tableteilla. Käytössä oli Artsteps -niminen ilmainen sovellus.

Keuruulla liikkeelle medialukutaidosta, huoltajat mukana

Keuruulla on haluttu panostaa medialukutaitoon ja tutustuttaa lapset myös perinteiseen painettuun mediaan. Hankekoordinaattori Sonja Niinikoski kertoo tyytyväisenä, miten hyvin Aikakausmedian julkaisemat Lyyti Kynäsen ja Seppo Sanasen materiaalit sopi hankkeen tarkoituksiin. Niinikoski on ohjannut päiväkotien toiminnallisia mediakasvatustuokioita tarinallisen kirjasen ja siihen liittyvien Kaverikorttien pohjalta. Toukokuussa kaikki ryhmät ja perhepäivähoito tekevät omat lasten sanomat Lasten Lehtikoneessa. Toimittajia ja valokuvaajia ovat lapset itse.

Entä ne kaikkein pienimmät? Niinikoski kertoo esimerkin 0-2 -vuotiaiden ryhmästä, jossa on leikkaamalla ja liimaamalla tehty lasten omia ”lehtiä”. Pienikin lapsi osaa lehden sivuilta näyttää itselleen mieluisia kuvia. Jos ne ovat mediasta tuttuja hahmoja, lapsen kanssa on juteltu hänen kokemuksistaan. Kuvat on kiinnitetty isolle keltaiselle paperille, ja sen on lapsi saanut viedä kotiin.

Talven aikana varhaiskasvatuksen henkilöstölle on järjestetty mediakahviloita eli pieniä koulutushetkiä, ja Sonja on perehdyttänyt henkilökuntaa myös QR-koodien käyttöön. Yhdessä ryhmässä äitienpäiväkortteihin kiinnitettiinkin koodit, joista pääsee kuuntelemaan onnittelulaulun.  

Seppo-karhusta ja Lyyti-ketusta on tullut tärkeitä hahmoja lapsille. ”Media-Sonjan” tuokioita oikein odotetaan, ja myös huoltajat arvostavat niitä. Huoltajat onkin saatu Keuruun hankkeeseen hienosti mukaan. Niinikoski on lähettänyt hankkeesta tiedotteen joka kotiin, ja koteihin on myös jaettu Lapset ja media-opas, jonka voi tilata ilmaiseksi KAVIsta.  Hän on myös laatinut valmiita viestiluonnoksia ryhmien Whatsapp-viesteihin huoltajille, kun hankkeeseen liittyvistä aktiviteeteista on haluttu tiedottaa. Lisäksi huoltajille on lähetty alkukartoituskysely ja alkusyksyksi on suunnitteilla koko kunnan yhteinen vanhempainilta. Toukokuussa eskarilaisten kevätjuhlaan on valmisteilla ikärajoihin liittyvä toiminnallinen piste. Eskareiden huoltajat ovat myös toivoneet tietopakettia ensipuhelimen hankkimisesta. Senkin Niinikoski lupaa tehdä.

Kun varhaiskasvatuksen uusi toimintakausi käynnistyy elokuussa, aletaan yhdessä vahvistaa ohjelmointiosaamista. Keuruun Mediaportaat ulottuvat nyt varhaiskasvatuksesta peruskoulun loppuun. 

Tekstin laati: Leena Pylkkö, KAVI. Artikkelin kuvassa Sonja Niinikoski sekä Lyyti Kynänen (kettu) ja Seppo Sananen (karhu).

P.S. Opetuksen järjestäjä, eli kunta, arvioi oppimissovellusten, viestintävälineiden, sosiaalisen median palveluiden ja digitaalisten pelien tietosuojan ja tietoturvan tason, sekä voidaanko niitä käyttää opetuksessa tai viestinnän välineenä. Opetushallitus ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti eivät siis ota kantaa siihen, sopivatko tässä jutussa mainitut sovellukset opetuskäyttöön. Lisätietoa opetuksen järjestäjän velvollisuksista löydät Opetushallituksen sivuilta.