Siirry sisältöön

Siuntiossa on hankevuoden aikana kehitetty erilaisia ​​tapoja tarjota digitukea niin opettajille kuin oppilaille. Suomenkielinen koulu on kehittänyt oppilasagenttitoimintaa eteenpäin. Koska korona rajoitti oppilaiden kontakteja luokkarajojen yli, ruotsinkielisessä koulussa on sen sijaan panostettu tutoropettajatoimintaan.

Koulutus- ja opetuskoordinaattori Ida Malmberg kertoo, että suomenkielisessä koulussa valitaan joka syksy 10 oppilasagenttia luokilta 5-9 koko lukuvuodeksi. Mitään taitovaatimuksia ei ole, pelkkä kiinnostus ja into auttaa muita riittää. Opettaja voi tilata oppilasagentin auttamaan oppitunnin aikana.

Agentit ovat saaneet lisäoppia muun muassa Office-ohjelmista, ohjelmoinnista, kuvankäsittelystä ja videon editoinnista. He myös jakavat tietoa keskenään. Hauskimpia aktiviteetteja ovat olleet yhteiset hetket alkuopetuksen kanssa, joissa oppilaat yhdessä ohjelmoivat bee-bot robotteja. Malmberg näkee agenttitoiminnassa monia myönteisiä vaikutuksia: lisääntynyt vastuu lisää oppilaiden itsetuntoa ja yhteistyökyky kasvaa yhteisten aktiviteettien myötä.

bee-bot robot på en karta
Digiagentit ohjelmoivat bee-bot -robotteja yhdessä alkuopetuksen oppilaiden kanssa.

Toisessa koulussa tutoropettajien antama tuki opettajille on järjestetty vastaamaan opettajien ja opiskelijoiden tarpeita ja toiveita. Hankerahoitus on mahdollistanut sen, että tutoropettajat ovat voineet osallistua tunneille, kun apua on tarvittu. Opettajat ovat voineet varata kalenterista toisen kahdesta tutoropettajasta, ja kirjoittaa myös toiveensa siitä, millaista tukea tarvitaan.

Opettajat ovat tarvinneet tukea mm. käyttääkseen Qridi-oppimisalustaa, jossa oppilaat voivat saada tehtävän esimerkiksi videon muodossa ja puolestaan ​​tuottaa vastaukseksi äänitiedoston, videon tai kuvan. Näppäintaitoja on harjoiteltu NäppisTaituri-sovelluksella. Opettaja Helena Bardy kertoo, että Siuntion koululaiset ovat olleet kiinnostuneita tekemään omia videoprojekteja. Yhdessä onkin pohdittu, miten videolla välitetään viesti, ja miten fakta ja fiktio eroaa kerronnassa. Bardyn mukaan on tärkeää aloittaa videoprojektit ilman laitteita, jolloin oppilaiden on ensin mietittävä, mitä he haluavat sanoa videollaan. Vasta muutaman oppitunnin jälkeen he saavat laitteen käteensä. ”Muuten niistä tulee vain videoita täynnä hyviä erikoistehosteita”, Bardy nauraa.

Bardyn mukaan muut tavat tukea opettajia ovat olleet yksilöllinen neuvonta sekä jatkokoulutukset, joissa on käytetty Uudet lukutaidot -ohjelmassa julkaistuja oppaita (Polkuja medialukutaitoon, Polkuja ohjelmointiosaamiseen). Konkreettinen ongelmanratkaisu on järjestetty siten, että opettaja saa nopeasti apua johonkin tekniseen kysymykseen. Välillä apu on tullut juuri oppilasagentilta. Oppilaasta tuntuu mahtavalta, kun voi auttaa.

Tekstin laati: Leena Pylkkö, KAVI. Artikkelin kuvat: Laura Nurmi