Siirry sisältöön

Monessa kunnassa on jo olemassa hyviä toimintatapoja ja rakenteita, jotka voidaan ottaa käyttöön, kun Uusiin lukutaitoihin liittyviä osaamisen kuvauksia viedään käytäntöön. Näitä toimintatapoja ovat esim. oppilasagenttitoiminta ja tutoropettajien verkostot. Pienessä kunnassa ja isossa kaupungissa digitaalisten taitojen edistämisessä on omia piirteitään.

Utajärvellä on yksi yhtenäiskoulu, jossa on oppilaita eskarilaisista aina lukiolaisiin asti. Koulun apulaisjohtaja Heli Hartikka kertoo, että koululla on digitaalista osaamista ajatellen hyvä tilanne. Laitekanta on kunnossa: jokaisessa luokassa on älytaulu, ja 3. luokasta eteenpäin on jokaisella oppilaalla oma chromebook. Eskareiden ja 1-2 -luokkalaisten käyttöön on luokkasettejä. Opettajien osaamista tukee kaksi tutoropettajaa, jotka neuvovat laitteiden tai ohjelmien käytössä. Yhtenäiskoulussa neuvonta on ketterää – hihasta nykäiseminen kun toimii hyvin tukipyyntönä. Utajärven koulussa on Hartikan mukaan muutenkin hyvä yhdessä tekemisen ilmapiiri. Digitaalisen osaamisen edistämisellä on myös kunnan päättävien elimien vahva tuki.

Utajärven opettajilla on jo hyvin hallussa googlen classroom-ympäristön käyttö opetuksessa. Nyt haluttaisiin oppia vielä jotain uutta. Koulussa ollaankin ottamassa käyttöön Turun yliopistossa kehitetty ViLLE-oppimisjärjestelmä, joka sisältää matematiikan, kielten ja muiden aineiden oppimiseen kehitettyjä tehtävätyyppejä. Oppilaalle järjestelmä on palkitseva, koska suorituksista voi kerätä pokaaleja. Seuraava askel Utajärvellä on panostus ohjelmointiosaamisen opettamiseen.

seniori, jota haastatellaan
Utajärvellä on yhdistetty tiedonhaun harjoittelua ja omaa mediatuottamista. Myös kotiseutumuseo ja kirjasto osallistuivat kotiseutuhistorian projektiin. Oppilaat valokuvasivat, haastattelivat isovanhempiaan, ja tekivät videoita ja diaesityksiä.
Kuva: JD Mason, Unsplash

Ohjelmointiosaamisen opettaminen on ajankohtainen teema myös Joensuussa. Hankekoordinaattori Ulla Pajarinen kertoo, että syksyllä pyydettiin opettajia arvioimaan omia vahvuuksiaan Uusien lukutaitojen kolmella osa-alueella, eli medialukutaidon, tieto-ja viestintäteknologisen osaamisen ja ohjelmoinnin opettamisessa. Vahvuuksia löytyi erityisesti medialukutaidon opettamisessa, joka koetaan luontevaksi osaksi opetusta. Sen sijaan ohjelmoinnin opettaminen osana eri oppiaineita on vielä hieman vieraampaa.

Joensuussa on toimiva verkosto tutoropettajia, jotka antavat digitukea omassa työyhteisössään. Oppilasagentit auttavat oman luokan oppilaita, ja joskus myös opettajaa! Ekaluokkalainen oppilasagentti osaa esimerkiksi tehdä kuvakollaasin tabletilla.

Ulla Pajarinen korostaa seudullisen yhteistyön merkitystä tvt-suunnitelman päivitystyössä. Naapurikunta Liperin Uudet lukutaidot -hankkeen kanssa taas suunniteltu yhteistä koulutusten sarjaa opettajille.

Joensuussa on käytössä oppilaan digipassi. Opetussuunnitelman pohjalta on laadittu digitaitotaulukot, joiden perusteella opettaja antaa oppilaalle suoritusmerkin opitusta taidosta. Suoritusmerkeissä on keskitytty erityisesti tieto-ja viestintäteknologiseen osaamiseen sekä ohjelmointiosaamiseen. Nyt mietitään, miten digipassiin voitaisiin ottaa mukaan medialukutaitoa.  

Joensuun koulun taitomerkkejä
Joensuun koululaisten taitomerkkejä

Tekstin laati: Leena Pylkkö