Median tuottaminen vuosiluokilla 1-2

Luova ilmaisu

Hyvä osaaminen

 • Oppilas laatii ohjattuna jonkin yksinkertaisen luovan mediasisällön, kuten digitarinan tai videon.
 • Oppilas yhdistää ohjatusti tekstiä, kuvaa, liikkuvaa kuvaa tai ääntä omassa tuottamisessaan ja käyttää niitä ilmaisun ja kerronnan keinoina.
 • Oppilas suunnittelee mediasisältöä ja sen toteuttamisen tapaa yhdessä toisten kanssa. Oppilas toteuttaa työn ja arvioi tuottamista keskustelemalla yhteisesti sen mielekkäistä ja haastavista vaiheista sekä opituista asioista.
 • Oppilas osaa ohjattuna hyödyntää tarvittavia mediavälineitä, sovelluksia ja ohjelmia mediasisältöjen tuottamisessa.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas harjoittelee antamaan rakentavaa palautetta toisten töistä ja vastaanottamaan palautetta.
 • Oppilas käyttää ohjattuna lisättyä todellisuutta omassa tuottamisessaan.
 • Oppilas kokeilee ohjelmointia mediasisällön tuottamisessa. Laatii ohjattuna esimerkiksi ohjelmoidun tarinan.

Vaikuttaminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas ilmaisee omia ajatuksiaan mediasisältöjä tuottamalla.
 • Oppilas tuottaa ohjatusti jonkin yksinkertaisen kantaa ottavan tai vaikuttamaan pyrkivän mediasisällön, kuten mainos.
 • Oppilas käyttää ohjatusti jotain vaikuttamisen keinoa, kuten toistoa tai huumoria.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas ilmaisee mielipiteen laatimansa mediasisällön kautta.

Tiedon välittäminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas laatii ohjattuna yksinkertaisen tietoa välittävän mediasisällön, kuten uutiskuvan tai kuvatekstin.
 • Oppilas tarkastelee mediasisältöjen todenperäisyyttä ja kuvitteellisuutta oman tuottamisen kautta esimerkiksi käyttämällä vihreän kankaan tekniikkaa.
 • Oppilas esittää ja välittää ohjattuna löytämäänsä tietoa mediaesityksen kautta esimerkiksi luokan käyttämällä digitaalisella alustalla.
 • Oppilas tietää, että toisen tuottamaa tietoa ei voi esittää omanaan, ja harjoittelee lähteiden merkitsemistä.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas laatii ohjattuna yksinkertaisen tietoa välittävän tekstimuotoisen mediasisällön, kuten verkkouutisen.
 • Oppilas etsii tietoa eri lähteistä ja esittää löytämäänsä tietoa jonkin yksinkertaisen mediasisällön kautta.

Minä median tuottajana

Hyvä osaaminen

 • Oppilas löytää mielekkäitä tapoja tuottaa mediasisältöjä ja rohkaistuu mediasisältöjen tekemiseen itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa.
 • Oppilas ymmärtää, että mediateosten mahdolliseen julkaisemiseen liittyvistä asioista tulee keskustella myös aikuisten, erityisesti huoltajien, kanssa oman ja muiden yksityisyyden ja oikeuksien suojaamiseksi.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas rohkaisee vertaisia mielekkääksi kokemiensa tuottamisen tapojen pariin ja osaa samalla kunnioittaa valinnanvapautta ja yksilöllisiä kiinnostuksenkohteita sisältöjen tuottamisessa.
 • Oppilas arvioi tuottamansa mediasisällön mahdollisen julkaisemisen seurauksia itselleen ja toisille.