Ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen esiopetuksessa

Ohjelmoitu teknologia elämän eri osa-alueilla

Tutustutaan lasten kanssa tietokoneeseen. Ohjataan lapsia tunnistamaan ja nimeamään arkisesta ympäristöstä esineitä ja laitteita, jotka toimivat tietokoneen ohjaamina. Pohditaan ja tutkitaan yhdessä niiden toimintaperiaatteita.

Ohjelmoidun teknologian vaikutukset arjessa

Pohditaan lasten kanssa, miksi erilaisilla laitteilla ja sovelluksilla kerätään tietoja ihmisen toiminnasta. Keskustellaan myös lapsille tutuista mediasisällöistä ja ympäristöistä, joissa he niitä seuraavat. Pohditaan yhdessä, millä perusteella esimerkiksi suoratoistopalvelussa käyttäjälle suositellaan eri sisältöjä.