Ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen varhaiskasvatuksessa

Ohjelmoitu teknologia elämän eri osa-alueilla

Havainnoidaan lasten kanssa teknologian roolia arkielämässä. Nimetään lähiympäristön digitaalisia laitteita ja tutkitaan, miten ne toimivat. Pohditaan, millaista hyötyä tai apua laitteista on ihmisille.

Ohjelmoidun teknologian vaikutukset arjessa

Tutkitaan lasten kanssa, miten teknologian avulla voi seurata ihmisen toimintaa. Etsitään omasta lähiympäristöstä käytännön esimerkkejä, kuten liikkeentunnistimet, karttasovellukset, lasten läsnäoloseurantatägit tai aktiivisuusmittarit. Pohditaan, miten laitteet tai sovellukset keräävät toimintaan liittyvää tietoa.