Ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen vuosiluokilla 7-9

Ohjelmoitu teknologia elämän eri osa-alueilla

Oppilas tuntee algoritmien, automaation ja robotiikan toimintalogiikkaa ja sovelluksia elämän eri osa-alueilla. Oppilas pohtii ohjelmoidun teknologian mahdollisuuksia, riskejä ja eettisiä näkökulmia.

Ohjelmoidun teknologian vaikutukset arjessa

Oppilas osaa kertoa, miten digitaalisia palveluja personoidaan ja mainontaa kohdennetaan käyttäjälle. Oppilas pohtii digitaalisten palveluiden keräämän tiedon ja ohjelmoinnin merkitystä sosiaalisessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.