Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Tieto- ja viestintäteknologisen osaaminen kuvataan laaja-alaisen osaamisen alueena sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa että Esi- ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kokonaisuus muodostuu neljästä pääalueesta: 1) Käytännön taidot ja oma tuottaminen, 2) Vastuullisuus ja turvallisuus, 3) Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely ja 4) Vuorovaikutus. Pääalueet on nimetty Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kuvataan oppimisen kohteena ja välineenä.

Kuvauksissa mainituilla digitaalisella ympäristöllä tarkoitetaan laajasti ottaen kaikkia opetuksen ja varhaiskasvatuksen käytössä olevia digitaalisia ympäristöjä. Näitä voivat olla lukuisat opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien käytössä olevat ratkaisut, palvelut, laitteet ja välineet. Tekstillä tarkoitetaan monilukutaitoon liittyvän laajan tekstikäsityksen mukaisesti tekstejä, jotka voivat olla sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa.

Kuvaukset mahdollistavat teknologioiden moninaisen käytön. Myöhemmin keväällä 2021 julkaistavissa esimerkkisisällöissä konkretisoidaan kuvausten mukaisen osaamisen kehittymistä. Sisältöä julkaistaan esimerkiksi lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, AR) ja virtuaalitodellisuuden (Virtual Reality, VR), käytöstä opetuksessa.

Miten tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuvaukset ovat syntyneet? 

 

Kuvausten lukuohje

Kuvaukset on rakennettu jatkumoksi, jossa osaaminen kumuloituu.

  • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kuvauksia luetaan yhtenä kokonaisuutena.
  • Vuosiluokkien 1–2 kuvausta luetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kuvausten kanssa rinnakkain.
  • Vuosiluokkien 3–6 kuvausta luetaan vuosiluokkien 1–2 kuvausten kanssa rinnakkain.
  • Vuosiluokkien 7–9 kuvausta luetaan vuosiluokkakokonaisuuksien 1–2 ja 3–6 kuvausten kanssa rinnakkain.

Tarkastele tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuvauksia Mirossa

Versio 1 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen suomi (1) (pdf)

Versio 1 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (xlsx)

 

ICT  competence

ICT competence

  • Early childhood education and care and pre-primary education: Description of good pedagogical activities.
  • Basic education: Description of pupil’s good and advanced competence.

 

Osallistu!

Opettaja tai digipedagogiikan kehittäjä! Minkä digitaidon edistämiseen olet kaivannut inspiraatiota tai tukea? Osallistu kyselyymme!

 

Lisätietoa kuvauksista