Käytännön taidot ja oma tuottaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Tekniset perustaidot

Varhaiskasvatus

 • Henkilöstö varmistaa, että oppimisympäristössä on riittävät ja tarkoituksenmukaiset tvt-välineet.
 • Henkilöstö tekee oppimisympäristössä olevat tvt-välineet lapsille tutuksi. Opetellaan, että teknologia on luonteva osa oppimisympäristöä.
 • Henkilöstö näyttää esimerkkiä teknologian tarkoituksenmukaisesta käytöstä arjessa.
 • Lasten kanssa opetellaan laitteiden ja välineiden turvallista ja huolellista käyttöä.
 • Tutkitaan ja ihmetellään teknologiaa arjen ympäristöissä.
 • Henkilöstö keskustelee huoltajien kanssa mahdollisesta lasten omien välineiden ja laitteiden käytöstä.
 • Lasten kanssa tutkitaan lasten omia leluja ja niiden toimintaperiaatteita.
 • Opetellaan käynnistämään ja sammuttamaan mobiililaite. Opetellaan lataamaan laitetta.
 • Harjoitellaan käyttämään mobiililaitteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia.
 • Opetellaan nimeämään välineitä ja tunnistamaan yleisimpiä symboleja.
 • Keskustellaan siitä, mikä on internet. Opetellaan, mikä on selain ja mitä selaaminen tarkoittaa.
 • Tutkitaan ja kokeillaan erilaisia näppäimistöjä.
 • Harjoitellaan erilaisia tapoja ohjata laitetta.

Esiopetus

 • Havainnoidaan ja tutustutaan arjen teknologiaan. Keskustellaan teknologian merkityksestä lasten elämässä.
 • Opetellaan käyttö- ja toimintaperiaatteisiin liittyvää sanastoa.
 • Opetellaan laatimaan ja noudattamaan yksinkertaisia ohjeita.
 • Opetellaan näppäintaitoja ja näppäimistön käytön alkeita. Tutustutaan hiiren käyttöön.

Toiminta eri ympäristöissä

Varhaiskasvatus

 • Henkilöstö tuntee ja käyttää tarkoituksenmukaisesti lapsen varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevia digitaalisia ympäristöjä.
 • Digitaalisia ympäristöjä käytetään pedagogisessa dokumentoinnissa aktiivisesti.
 • Digitaalisia ympäristöjä   hyödynnetään osana kehityksen ja oppimisen tukea.
 • Digitaalisia ympäristöjä hyödynnetään oppimisympäristössä moniaistisesti.
 • Lasten kanssa tutustutaan kokeillen ja leikitellen sovelluksiin oppimisen alueiden aihepiirien kautta.
 • Lasten kanssa pelataan ja tutkitaan pelien logiikoita. Keksitään uusia pelejä ja muokataan tuttuja pelejä.
 • Hyödynnetään digitaalisten ympäristöjen pelillisiä elementtejä.

Esiopetus

 • Käytetään sovelluksia monipuolisesti ja havainnoidaan niiden keskeisiä toimintaperiaatteita.

Tuottaminen

Varhaiskasvatus

 • Lasten kehittyvää kirjoitus- ja lukutaitoa tuetaan digitaalisten ympäristöjen avulla.
 • Digitaalisia ympäristöjä hyödynnetään kielellä leikittelyssä.
 • Pelataan pelejä, jotka kannustavat tuottamaan omaa sisältöä.
 • Kuvataan, videoidaan ja muokataan sisältöä yksinkertaisilla toiminnoilla. Tehdään kuva- ja videoprojekteja.
 • Sadutettaessa hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä. Tehdään omia ja yhteisiä digitaalisia kirjoja laajan tekstikäsityksen mukaisesti.

Esiopetus

 • Tuotetaan ja tulkitaan viestejä digitaalisissa ympäristöissä.
 • Käsitellään kuvia ja videoita monipuolisesti leikillisesti ja kokeillen.
 • Harjoitellaan kirjoittamista. Tuotetaan tekstejä laajan tekstikäsityksen mukaisesti.
 • Tehdään leikillisiä animaatioita.
 • Tehdään yksinkertaisia diagrammeja.