Käytännön taidot ja oma tuottaminen vuosiluokilla 1-2

Tekniset perustaidot

Hyvä osaaminen

 • Oppilas havainnoi ja ymmärtää teknologian vaikutuksia arjessa.
 • Oppilas osaa käsitellä laitteita, oheislaitteita ja tarvikkeita huolellisesti. Oppilas osaa toimia, jos laite rikkoutuu tai katoaa.
 • Oppilas osaa ohjatusti liittää laitteen langattomaan verkkoon.
 • Oppilas osaa kirjautua laitteelle ja ympäristöihin omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
 • Oppilas osaa käytössä olevien laitteiden perustoiminnot.
 • Oppilas osaa tulostaa paperille vastuullisesti.
 • Oppilas osaa keskeisiä käsitteitä ja symboleita.
 • Oppilas ymmärtää, mikä on internet, mikä on selain ja mitä selaaminen tarkoittaa. Oppilas osaa käyttää selainta.
 • Oppilas erottaa käyttöjärjestelmän ja ohjelman/sovelluksen.
 • Oppilas osaa laatia itse ja noudattaa yksinkertaisia ohjeita toimiessaan digitaalisissa ympäristöissä.
 • Oppilas ymmärtää näppäimistön ja hiiren perustoiminnot ja käyttää niitä. Oppilas tutustuu kymmensormijärjestelmään.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa ratkaista laitteiden yleisiä häiriötilanteita.
 • Oppilas auttaa toisia oppilaita ongelmatilanteessa.
 • Oppilas ymmärtää laitteiden asetuksia ja osaa muuttaa niitä tarkoituksenmukaisesti.
 • Oppilas osaa ladata ja ottaa käyttöön helppokäyttöisiä sovelluksia.
 • Oppilas tunnistaa joitakin teknologiaan liittyviä suureita ja mittayksiköitä.

Toiminta eri ympäristöissä

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tietää koulun käytössä olevat digitaaliset ympäristöt ja osaa kirjautua niihin. Oppilas osaa käyttää digitaalisia ympäristöjä vuosiluokalle riittävällä tavalla.
 • Oppilas osaa ohjatusti siirtää ja käsitellä tietoa digitaalisten ympäristöjen välillä.
 • Oppilas osaa ohjatusti käyttää digitaalisia ympäristöjä tehtävien saamiseen ja palauttamiseen.
 • Oppilas osaa ohjatusti käyttää (opetuksen ulkopuolisia) paikallisesti käytössä olevia järjestelmiä, joissa on oppilaan koulunkäynnin kannalta merkityksellistä tietoa.
 • Oppilas osaa avata ja sulkea sovelluksia sekä liikkua niiden välillä.
 • Oppilas osaa ohjatusti antaa oikeuksia sovelluksille.
 • Oppilas harjoittelee hahmottamaan oman oppimisensa edistymistä digitaalisessa ympäristössä olevan ominaisuuden avulla.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas on kiinnostunut sovelluksista ja osaa hakea sovelluskaupasta itselleen kiinnostavia sovelluksia.
 • Oppilas ymmärtää, mitä tarkoittaa, kun sovellus pyytää oikeuksia.

Tuottaminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä koulun digitaalisissa ympäristöissä.
 • Oppilas ymmärtää, mikä on tiedosto. Oppilas osaa luoda kansion ja osaa nimetä tiedostot ja kansiot loogisesti.
 • Oppilas osaa tiedoston käsittelyn perustaitoja: tallentaa, kopioda, siirtää, poistaa.
 • Oppilas ottaa kuvia, videokuvaa ja äänittää sekä tekee yksinkertaisia muokkauksia.
 • Oppilas hyödyntää kameraa ja muita helppoja sovelluksia havaintojen tekemisessä ja tallentamisessa.
 • Oppilas harjoittelee tuottamaan tekstiä digitaalisessa ympäristössä (monimuotoiset tekstit).
 • Oppilas osaa muokata tekstiä: tekstin aktivointi, kirjainkoon ja -lajin valinta.
 • Oppilas osaa ohjatusti tehdä animaation.
 • Oppilas osaa ohjatusti käyttää digitaalisen tuottamisen ympäristöjä. Oppilas osaa tehdä tuotoksen, jossa on tekstiä, ääntä, kuvia ja videokuvaa.
 • Oppilas osaa tuottaa ja tulkita yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja.
 • Oppilas osaa kommentoida toisten tuotoksia kommentointityökalulla.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas tuntee erilaisia omaan tuottamiseen tarkoitettuja digitaalisia ympäristöjä ja osaa käyttää niitä.
 • Oppilas on kiinnostunut kuvien, videoiden ja äänen käsittelystä ja tuottaa sisältöä itsenäisesti.
 • Oppilas osaa käyttää kosketusnäyttökynää tarkoituksenmukaisesti.