Käytännön taidot ja oma tuottaminen vuosiluokilla 3-6

Tekniset perustaidot

Hyvä osaaminen

 • Oppilas ymmärtää laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden monipuolisuutta.
 • Oppilas ymmärtää eri oppiaineille ominaisia tapoja käyttää teknologiaa.
 • Oppilas ymmärtää digitaalisten ympäristöjen käyttö- ja toimintalogiikkaa.
 • Oppilas osaa toimia laitteen yleisimmissä häiriötilanteissa.
 • Oppilas osaa liittää ja käyttää oheislaitteita ja -tarvikkeita.
 • Oppilas osaa liittää laitteen langattomaan verkkoon.
 • Oppilas ymmärtää ja osaa muuttaa käyttöjärjestelmän asetuksia.
 • Oppilas ymmärtää, miten virrankulutukseen voi vaikuttaa.
 • Oppilas osaa tulostamisen asetusten perustoiminnot.
 • Oppilas käyttää teknologiaan liittyviä käsitteitä.
 • Oppilas hallitsee yleisimmät tiedostoformaatit ja niiden päätteet.
 • Oppilas osaa tarvittaessa siirtää tiedostoja eri laitteiden välillä.
 • Oppilas osaa laatia ohjeita vaiheittain ja noudattaa vaiheittaisia ohjeita toimiessaan digitaalisissa ympäristöissä.
 • Oppilas harjoittelee kymmensormijärjestelmää.
 • Oppilas käyttää yleisimpiä pikanäppäinkomentoja.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas auttaa toisia oppilaita laitteiden käytössä ja ongelmatilanteessa.
 • Oppilas ylläpitää käytössään olevaa laitetta siltä osin kuin se on mahdollista.
 • Oppilas tuntee eri liittimiä ja kaapeleita ja osaa käyttää niitä.

Toiminta eri ympäristöissä

Hyvä osaaminen

 • Oppilas käyttää digitaalisia ympäristöjä opiskelussaan tarkoituksenmukaisesti.
 • Oppilas osaa siirtää ja käsitellä tietoa digitaalisten ympäristöjen välillä.
 • Oppilas osaa käyttää digitaalisia ympäristöjä tehtävien saamiseen ja palauttamiseen.
 • Oppilas osaa kirjautua mahdollisesti käytössä olevaan oppilashallintajärjestelmään ja tutustuu sen käyttöön.
 • Oppilas osaa käyttää (opetuksen ulkopuolisia) paikallisesti käytössä olevia digitaalisia ympäristöjä, joissa on oppilaan koulunkäynnin kannalta merkityksellistä tietoa.
 • Oppilas osaa käyttää arjessaan tärkeitä sovelluksia ja ymmärtää niiden keskeiset toimintaperiaatteet. Oppilas ymmärtää ja osaa muuttaa sovellusten oikeuksia.
 • Oppilas osaa ohjatusti siirtyä saman palvelun työpöytä- ja mobiiliversioiden välillä.
 • Oppilas seuraa oman oppimisensa edistymistä digitaalisessa ympäristössä olevan ominaisuuden avulla.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa etsiä hyödyllisiä digitaalisia ympäristöjä ja kokeilla niiden käyttötarkoituksia.
 • Oppilas osaa tarvittaessa rekisteröityä palvelun käyttäjäksi.

Tuottaminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas ymmärtää kansio- ja tiedostorakenteen tiedostonhallinnassa.
 • Oppilas osaa muokata kuvaa, videota ja ääntä.
 • Oppilas osaa tehdä lyhyen elokuvan.
 • Oppilas osaa lähettää tiedostoja. Oppilas osaa tallentaa ja jakaa sisältöä pilvipalvelussa.
 • Oppilas osaa tuottaa tekstiä digitaalisissa ympäristöissä. Oppilas osaa tuottaa tekstiä eri käyttötarkoituksiin (monimuotoiset tekstit).
 • Oppilas hallitsee tekstinkäsittelyohjelman perusteet.
 • Oppilas osaa tehdä yksinkertaisen animaation.
 • Oppilas osaa taulukkolaskentaohjelman perusteet. Oppilas osaa tehdä taulukon ja siitä diagrammin.
 • Oppilas osaa esitysgrafiikkaohjelman perusteet. Oppilas osaa laatia esityksen.
 • Oppilas osaa työstää tiedostoa yhdessä toisten kanssa digitaalisessa ympäristössä.
 • Oppilas osaa kommentoida toisten tuotoksia kommentointityökalulla.
 • Oppilas osaa ohjatusti 3D-mallintaa ja 3D-tulostaa.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas tuntee kuvan, videon ja äänen monipuoliseen käsittelyyn liittyviä ohjelmia ja käyttää niitä.
 • Oppilas tuottaa ja jakaa editoitua sisältöä eri aiheista.
 • Oppilas osaa luoda yhteiseen työskentelyyn tiedoston ja osaa liittää muut oppilaat siihen mukaan.