Käytännön taidot ja oma tuottaminen vuosiluokilla 7-9

Tekniset perustaidot

Hyvä osaaminen

 • Oppilas ymmärtää digitaalisten ympäristöjen käyttö- ja toimintalogiikkaa syvemmin.
 • Oppilas käyttää sujuvasti teknologiaan liittyviä käsitteitä.
 • Oppilas käyttää eri tiedostotyyppejä oikeilla ohjelmilla. Oppilas valitsee tarkoituksenmukaisen tiedostotyypin samankaltaisista.
 • Oppilas hallitsee teknologiaan liittyviä suureita ja mittayksiköitä.
 • Oppilas käyttää sujuvasti näppäimistöä.
 • Oppilas käyttää sujuvasti pikanäppäinkomentoja.
 • Oppilas osaa käyttää sähköistä asiointia iälleen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas etsii ratkaisuja monimutkaisiin laitteiden ja digitaalisten ympäristöjen ongelmiin eri lähteistä.
 • Oppilas auttaa toisia oppilaita digitaalisissa ympäristöissä toimimisessa.
 • Oppilas seuraa teknologian käyttöön liittyvää ajankohtaista keskustelua.

Toiminta eri ympäristöissä

Hyvä osaaminen

 • Oppilas käyttää luontevasti ja monipuolisesti digitaalisia ympäristöjä osana opiskelua ja eri oppiaineille ominaisilla tavoilla.
 • Oppilas osaa valita tarkoituksenmukaisen ja itselleen soveltuvan digitaalisen ympäristön.
 • Oppilas käyttää sujuvasti palvelujen verkkoselain-, mobiili- ja työpöytäsovellusta.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa vertailla, arvioida ja ehdottaa käyttöön digitaalisia ympäristöjä.
 • Oppilas kannustaa muita oppilaita digitaalisten ympäristöjen monipuoliseen käyttöön.
 • Oppilas arvioi oman oppimisensa edistymistä digitaalisessa ympäristössä olevan ominaisuuden avulla.

Tuottaminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa suunnitella loogisen kansio- ja tiedostorakenteen ja käyttää sitä.
 • Oppilas osaa sommitella tekstejä, kuvia ja taulukoita tarkoituksenmukaisesti.
 • Oppilas käyttää kuvan- ja videonkäsittelyohjelmia monipuolisesti.
 • Oppilas osaa käyttää tekstissä tyylejä. Oppilas löytää tarvitsemansa erikoismerkit.
 • Oppilas osaa tehdä viittaukset ja lähdeluettelon automaattisella viitetyökalulla.
 • Oppilas osaa tehdä animaatioita ja elokuvia.
 • Oppilas käyttää digitaalisten ympäristöjen monipuolisia mahdollisuuksia tuottamisessa.
 • Oppilas osaa käyttää soluviittauksia, laskulausekkeita ja yleisimpiä funktioita taulukkolaskentaohjelmassa.
 • Oppilas osaa tehdä tarkoituksenmukaisen diagrammin tilastollisesta datasta taulukkolaskentaohjelmalla.
 • Oppilas osaa laatia laajoja, jäsenneltyjä esityksiä esitysgrafiikkaohjelmalla.
 • Oppilas osaa osallistua yhteiseen kirjoittamis- tai muuhun sisällön tuottamisen prosessiin digitaalisessa ympäristössä.
 • Oppilas osaa 3D-mallintaa ja 3D-tulostaa.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa valita julkaisutarkoitukseen soveltuvan kuvaformaatin ja muokata tiedoston julkaisuun sopivaan resoluutioon.
 • Oppilas osaa asiasanoittaa ja käyttää aihetunnisteita aineiston järjestämiseksi.
 • Oppilas osaa esittää parannusehdotuksia esitysten selkeyttämiseksi hyödyntäen digitaalisten ympäristöjen mahdollisuuksia.