Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely vuosiluokilla 3-6

Tiedonhallinta

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa etsiä tietoa ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä.
 • Oppilas käyttää hakukonetta monipuolisesti. Oppilas osaa tehdä tarkennettuja hakuja.
 • Oppilas harjoittelee etsimään ja hyödyntämään eri lähteistä löytämäänsä tietoa.
 • Oppilas osaa arvioida tiedon luotettavuutta. Oppilas harjoittelee perustelemaan arviotaan.
 • Oppilas osaa ohjatusti hyödyntää erikielisiä lähteitä.
 • Oppilas ymmärtää, miten verkossa oleva tieto on syntynyt.
 • Oppilas osaa ohjatusti järjestää, luokitella ja esittää tietoa.
 • Oppilas osaa jäsennellä tietoa käsitekartalle.
 • Oppilas osaa esittää tietoa yksinkertaisissa taulukoissa.
 • Oppilas harjoittelee tekemään havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta.
 • Oppilas osaa muokata samanaikaisesti työstettävää dokumenttia.
 • Oppilas tuottaa ja käyttää kirjoitettua tekstiä, kuvaa ja videota itsenäisesti ja yhteisöllisessä ympäristössä.
 • Oppilas osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta tuotoksesta. Oppilas osaa muokata tuotosta palautteen perusteella.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas on kiinnostunut tiedon käsittelystä ja esittämisestä.
 • Oppilas osaa esittää tietoa monipuolisilla tavoilla digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen.

Tutkiva työskentely

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa suunnitella ja toteuttaa teknologiaa hyödyntävän, yksinkertaisen tutkimuksen tai projektin.
 • Oppilas käyttää digitaalisia ratkaisuja tutkimisen välineenä. Oppilas osaa valita sopivan välineen tutkivaan työskentelyyn.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas tutkii ja kokeilee oma-aloitteisesti tutkimuksentekoon liittyvää teknologiaa.

Luova työskentely

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa tehdä aloitteita oman sisällön tuottamisesta digitaalisissa ympäristöissä.
 • Oppilas osaa hyödyntää digitaalisia ympäristöjä oman ajattelunsa näkyväksi tekemiseen. Oppilas osaa valita tarkoituksenmukaisen ympäristön työskentelylleen.
 • Oppilas osaa käyttää luovan työskentelyn ympäristöjä monipuolisesti.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osallistuu luovan tuottamisen verkkoyhteisöihin. Oppilas pyrkii aktiivisesti parantamaan yhteistä luovaa digitaalista prosessia.