Vastuullisuus ja turvallisuus vuosiluokilla 1-2

Vastuullinen toiminta

Hyvä osaaminen

 • Oppilas opettelee toimimaan vastuullisesti ja noudattaa sääntöjä.
 • Oppilas ymmärtää, että on hyvien tapojen mukaista pyytää kuvattavalta lupa kuvan ottamiseen ja julkaisemiseen.
 • Oppilas tutustuu tekijänoikeuksien periaatteisiin ja ymmärtää, mitä ne käytännössä tarkoittavat.
 • Oppilas ymmärtää mitä tarkoittaa tekijä, teos, oikeus ja tekijänoikeus.
 • Oppilas harjoittelee hakemaan ja käyttämään luvallista materiaalia.
 • Oppilas harjoittelee vuorovaikutuksellisten sovellusten käyttöä turvallisessa ympäristössä.
 • Oppilas osaa ohjatusti arvioida tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta.
 • Oppilas harjoittelee tunnistamaan kaupallisen sisällön monimediaisessa ympäristössä.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas kannustaa muita vastuullisuuteen omalla esimerkillään.

 

Turvallinen toiminta

Hyvä osaaminen

 • Oppilas opettelee turvallista toimintaa digitaalisissa ympäristöissä. Oppilas osaa toimia tarvitessaan apua.
 • Oppilas käyttää koulun tarjoamia digitaalisia ympäristöjä ohjeiden mukaisesti.
 • Oppilas osaa kertoa kokemuksistaan digitaalisissa ympäristöissä.
 • Oppilas ymmärtää käyttäjätilin käsitteen. Oppilas ymmärtää käyttäjätunnuksen ja salasanan merkityksen arjessa.
 • Oppilas ymmärtää verkossa olevan tiedon luonnetta. Oppilas ymmärtää, miten verkossa oleva tieto syntyy.
 • Oppilas tuntee ikärajat. Oppilas ymmärtää ikärajojen tarkoituksen ja noudattaa niitä.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas tietää ja käyttää eri tunnistautumistapoja.

 

Ergonomia

Hyvä osaaminen

 • Oppilas harjoittelee liikkumista lisäävien digitaalisten ympäristöjen käyttöä.
 • Oppilas harjoittelee työn tauottamista ja taukojumppaa.
 • Oppilas harjoittelee terveellisiä työasentoja.
 • Oppilas osaa säätää työpisteensä oikein mahdollisuuksien mukaan.
 • Oppilas harjoittelee työskentelemään tavoitteellisesti digitaalisissa ympäristöissä.
 • Oppilas osaa säätää näytön kirkkautta, resoluutiota ja väriä sekä äänenvoimakkuutta.
 • Oppilas tutustuu sopivaan valaistukseen.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas on kiinnostunut teknologiasta, joka kannustaa liikkumaan.
 • Oppilas osaa valita ergonomian kannalta parhaan työskentelyvälineen ja -paikan.