Vastuullisuus ja turvallisuus vuosiluokilla 3-6

Vastuullinen toiminta

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tietää, mitä vastuullinen toiminta tarkoittaa. Oppilas toimii vastuullisesti ja sääntöjä noudattaen digitaalisissa ympäristöissä.
 • Oppilas tuntee tekijänoikeuksien perusperiaatteet ja ymmärtää niiden kunnioittamisen tärkeyden.
 • Oppilas hallitsee CC (Creative Commons) -lisenssijärjestelmän perusperiaatteet ja noudattaa niitä.
 • Oppilas tutustuu ja käyttää vuorovaikutuksellisia sovelluksia turvallisessa ympäristössä ikärajan huomioiden.
 • Oppilas tutustuu sovellusten yksityisyysasetuksiin ja ymmärtää niiden merkityksen.
 • Oppilas ymmärtää teknologian käyttöön liittyvien valintojen vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen.
 • Oppilas harjoittelee lähdekritiikkiä. Oppilas opettelee arvioimaan tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta.
 • Oppilas harjoittelee lähteiden käyttoä ja niiden merkintää.
 • Oppilas tunnistaa erilaisia tekstilajeja monimediaisessa ympäristössä.
 • Oppilas tunnistaa teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas on kiinnostunut laitteiden elinkaaresta ja teknologiaan liittyvästä kiertotaloudesta.
 • Oppilas osoittaa kiinnostusta vastuullisuuteen digitaalisssa ympäristöissä.

Turvallinen toiminta

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa toimia turvallisesti erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.
 • Oppilas harjoittelee henkilötietojen turvallista käyttöä verkossa.
 • Oppilas osaa muokata yksityisyysasetuksia päivittäin käytössä olevissa digitaalisissa ympäristöissä.
 • Oppilas tiedostaa digitaalisten ympäristöjen tiedonkeruutapoja. Oppilas tiedostaa oman nettikäyttäytymisensä jättämät digitaaliset jäljet.
 • Oppilas tunnistaa mahdolliset riskitilanteet digitaalisissa ympäristöissä ja kertoo niistä.
 • Oppilas muodostaa itsenäisesti vahvan salasanan. Oppilas ymmärtää, että samaa salasanaa ei tule käyttää useissa eri palveluissa.
 • Oppilas harjoittelee salasanojen ja muiden tunnistautumistapojan hallintaa.
 • Oppilas ymmärtää päivitysten merkityksen turvallisuudelle.
 • Oppilas tunnistaa tavallisimmat verkkohuijausyritykset.
 • Oppilas osaa tarkistaa käyttämiensä palvelujen ikärajat.
 • Oppilas ymmärtää erilaisten digitaalisten sisältöjen vaikutuksen itseensä. Oppilas opettelee valitsemaan sisältöjä, jotka edistävät hyvinvointia.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas on kiinnostunut digitaalisten ympäristöjen turvallisuudesta ja oma-aloitteisesti kiinnittää huomiota turvallisuuteen.
 • Oppilas ymmärtää digitaalisten ympäristöjen turvallisuuteen liittyviä erityispiirteitä.
 • Oppilas tietää miten toimia, jos kohtaa verkkohuijausyrityksen.

Ergonomia

Hyvä osaaminen

 • Oppilas käyttää liikkumista lisääviä digitaalisia ympäristöjä.
 • Oppilas ymmärtää ergonomian merkityksen hyvinvoinnille päivittäisessä työskentelyssä.
 • Oppilas osaa valita hyvän työasennon ja vaihtelee sitä tarvittaessa.
 • Oppilas osaa valita sopivan pituisen jakson työskentelylle.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa hakea työskentelyergonomiaa parantavia apuvälineitä ja ymmärtää niiden merkityksen.