Vastuullisuus ja turvallisuus vuosiluokilla 7-9

Vastuullinen toiminta

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tuntee tekijänoikeudet. Oppilas noudattaa tekijänoikeuslakia ja tuntee lain rikkomisen seuraukset.
 • Oppilas ymmärtää tekijänoikeuksiin liittyvää liiketoimintaa.
 • Oppilas soveltaa CC (Creative Commons) -lisenssijärjestelmää tarkoituksenmukaisesti.
 • Oppilas tuntee hakukoneiden ja tietokantojen tapaa toimia ja tuottaa tietoa.
 • Oppilas ymmärtää teknologiaan liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.
 • Oppilas käyttää sosiaalisen median sovelluksia ikärajojen mukaisesti ja ymmärtää vastuunsa niissä toimimisessa.
 • Oppilas ymmärtää sosiaalisen median merkitystä yksilölle ja yhteiskunnallisesti.
 • Oppilas ymmärtää ja huomioi omien valintojen vaikutuksen kestävään tulevaisuuteen.
 • Oppilas pohtii ja keskustelee teknologiaan liittyvistä eettisistä ja moraalisista kysymyksistä.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa arvioida hakukoneiden ja tietokantojen tapaa toimia ja tuottaa tietoa.
 • Oppilas osaa ikärajojen puitteissa käyttää sosiaalisen median mahdollisuuksia hyödykseen opiskelussa.
 • Oppilas osaa raportoida verkossa näkemänsä haitallisen tai vaarallisen sisällön palvelun ylläpitäjälle.

Turvallinen toiminta

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa suojata omaa ja muiden yksityisyyttä digitaalisissa ympäristöissä.
 • Oppilas tiedostaa tietoturvariskejä ja tietää, kuinka toimia, jos tietoturvaa on loukattu.
 • Oppilas ymmärtää henkilötietojen käytön periaatteet ja noudattaa tietosuojaa ja -turvaa koskevia ohjeita työskentelyssään.
 • Oppilas ymmärtää EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain tarkoituksen ja keskeiset periaatteet.
 • Oppilas tuntee teknisen tietoturvallisuuden perusteet ja ymmärtää haittaohjelmilta suojautumisen perusperiaatteet.
 • Oppilas osaa suojata tietojaan ja tiedostojaan häviämiseltä tai tuhoutumiselta sekä osaa varmuuskopioida niitä.
 • Oppilas tietää, mitä tarkoittavat selaimen välimuisti, evästeet, yksityisen selauksen tila ja sivuhistoria. Oppilas osaa käyttää niitä.
 • Oppilas ymmärtää digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvaa vaikuttamista ihmisen käyttäytymiseen.
 • Oppilas tiedostaa, että ihmisiä profiloidaan digitaalisten ympäristöjen keräämän tiedon perusteella. Oppilas tiedostaa, että tätä tietoa voidaan käyttää eri tarkoituksiin tulevaisuudessa.
 • Oppilas tietää, kuinka toimia digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvissa ongelmatilanteissa.
 • Oppilas osaa käsitellä ajankohtaisia teknologian turvalliseen käyttöön liittyviä ilmiöitä.
 • Oppilas osaa käyttää mahdollisesti käytössä olevaa salasanaohjelmistoa.
 • Oppilas osaa hallinnoida tiedostojen käyttöoikeuksia.
 • Oppilas ymmärtää digitaalisten sisältöjen vaikutuksia vireyteen, uneen ja aivotoimintaan. Oppilas valitsee hyvinvointia edistäviä sisältöjä.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas ymmärtää digitaalisessa ympäristössä tapahtuvan vaikuttamisen kaupallisia ja poliittisia motiiveja.
 • Oppilas osaa asentaa ja poistaa väliaikaisesti käytöstä virustorjunnan tai palomuurin.
 • Oppilas hallitsee evästeiden käytön.
 • Oppilas ymmärtää käyttöjärjestelmien eroja tietoturvan kannalta.
 • Oppilas ymmärtää, että ihmisellä on oikeus hallita, hyödyntää ja luovuttaa eteenpäin hänestä kerättyä tietoa.
 • Oppilas osaa korjata tietoturvaansa ongelmatilanteessa.
 • Oppilas tietää eri tunnistautumistapojen eroja ja niiden tietoturvatasoja.

Ergonomia

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa huomioida ergonomian osa-alueet omassa työskentelyssään.
 • Oppilas tunnistaa väsymistä ja osaa tauottaa työskentelyään.
 • Oppilas osaa kohdentaa työskentelyään tavoitteellisella ja kestävällä tavalla digitaalisissa ympäristöissä.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa käyttää laitteiden erilaisia syöttö- ja ohjaustapoja.
 • Oppilas osaa valita tilanteeseen sopivan syöttö- ja ohjaustavan.
 • Oppilas osaa aktivoida ja poistaa käytöstä helppokäyttötoimintoja.
 • Oppilas osaa muuttaa kursorin seurantanopeutta, näytön kosketusherkkyyttä ja muita ohjauksen asetuksia.