Vuorovaikutus vuosiluokilla 1-2

Yhteisöllisyys

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa ohjatusti käyttää koulun käytössä olevia yhteisöllisiä digitaalisia ympäristöjä.
 • Oppilas osaa vuorovaikutuksellisten sovellusten käytön ikäänsä nähden tarkoituksenmukaisesti.
 • Oppilas osaa soittaa ja vastata puheluun tai videopuheluun.
 • Oppilas osaa käyttää yksinkertaisia viestitoimintoja.
 • Oppilas osaa lähettää ja vastaanottaa ääni- ja videoviestejä.
 • Oppilas ymmärtää, mikä on sähköposti, ja harjoittelee sähköpostin lähettämistä ja vastaanottamista.
 • Oppilas osaa jakaa kokemuksiaan digitaalisista ympäristöistä.
 • Oppilas kunnioittaa ja huomioi muita toimiessaan digitaalisissa ympäristöissä. Oppilas toimii kiusaamista ehkäisevästi.
 • Oppilas osaa ohjatusti ratkoa digitaalisissa ympäristöissä mahdollisesti syntyviä konfliktitilanteita.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas kannustaa muita oppilaita yhteisöllisyyteen.

Osallisuus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa ohjatusti käyttää osallisuutta edistävää digitaalista ympäristöä.
 • Oppilas osaa ohjatusti osallistua vuoropuheluun digitaalisissa ympäristöissä.
 • Oppilas osaa nostaa esiin itselleen merkityksellisiä kysymyksiä ja aiheita digitaalisessa ympäristössä.