Vuorovaikutus vuosiluokilla 3-6

Yhteisöllisyys

Hyvä osaaminen

  • Oppilas osaa koulun käytössä olevien yhteisöllisten digitaalisten ympäristöjen käytön.
  • Oppilas osaa hyödyntää sovellusten vuorovaikutusta tukevia mahdollisuuksia.
  • Oppilas käyttää yhteisöllisiä digitaalisia ympäristöjä tarkoituksenmukaisesti.
  • Oppilas osaa lähettää sähköpostia ja vastata siihen hyvien tapojen mukaisesti ja tilanteeseen tarkoituksenmukaisella tavalla.
  • Oppilas ottaa vastuuta yhteisöllisestä työskentelystä.

Edistynyt osaaminen

  • Oppilas osallistuu koulun yhteiseen sisällöntuotantoon.

Osallisuus

Hyvä osaaminen

  • Oppilas osallistuu työskentelyyn, keskusteluun ja vaikuttamiseen koulun digitaalisessa ympäristössä.
  • Oppilas ymmärtää mahdollisuuksiaan vaikuttaa digitaalisissa ympäristöissä.
  • Oppilas osaa tehdä aloitteita digitaalisissa ympäristöissä.
  • Oppilas osaa olla vuorovaikutuksessa erilaisten ryhmien kanssa digitaalisissa ympäristöissä.