Siirry sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi keväällä 2021 erityisavustusta 46 kehittämishankkeelle. Hankkeissa kerätään kokemuksia siitä, miten Uudet lukutaidot -ohjelmassa laadittuja osaamisen kuvauksia voi ottaa käyttöön ja soveltaa paikallisesti vuosina 2021–2022.

Parhaillaan on siis käynnissä kiinnostavia kokeiluja varhaiskasvatuksessa sekä esi-ja ja perusopetuksessa eri puolilla Suomea, Rovaniemeltä aina Lounais-Suomen Paraisille saakka. Hankkeissa vahvistetaan medialukutaitoa, tvt-taitoja sekä ohjelmoinnin osaamista, tosin paikkakunnasta riippuen eri painotuksin. Hankkeiden kohderyhmä voi olla myös pelkkä varhaiskasvatus tai esi- ja perusopetus, tai molemmat.

Monessa hankkeessa on syksyn aikana keskitytty uudistamaan olemassa olevaa digipolkua tai vastaavaa suunnitelmaa. Samalla hanketyöntekijä jalkauttaa osaamisen kuvauksia varhaiskasvatukseen tai esi-ja perusopetukseen yhdessä kasvattajien ja opettajien kanssa.

Kokeiluista saadaan arvokasta tietoa, jonka avulla osaamisen kuvauksia voidaan kehittää. Hankekuntien hyviä käytänteitä jaetaan, jotta työskentely uusien lukutaitojen parissa leviää ja saa jatkuvuutta.   

Kuvassa Iin hankkeen ”digilintu”.

Tekstin laati: Leena Pylkkö