Siirry sisältöön

Govvádusat leat hábmejuvvon doarjjamateriálan árrabajásgeassinplána vuođuštusaid ja ovda- ja vuođđooahpahusa oahppaplána vuođuštusaid vuođul. Govvádusat dorjot oahpahusa plánema ja ollašuhttima ja lassin báikkálaš plánaid ráhkadeami ja beaivádeami. Govvádusat leat ráhkaduvvon Ođđa lohkanmáhtut -ovddidanprográmmas, mii lea oassi oahpahus- ja kulturministeriija viiddit Vuoigatvuohta oahppat -ovddidanprográmmas (2020–2023). Govvádusaid leat leamaš ráhkadeamen oahpaheaddjit ja eará áššedovdit.

Govvádusat testejuvvojit ja ovddiduvvojit prográmma áigge. Oassin ovddidanprográmmas ollašuhttojit báikkálaš ovddidanfidnut árrabajásgeassimis ja ovda- ja vuođđooahpahusas. Oahpahus- ja kulturministeriija juolludii jagi 2021 doarjaga 46 fidnogildii mánáid ja nuoraid digitála máhtuid ovddideaddji doaibmamálliid huksemii lohkanjagi 2021–2022 áigge. Geasset 2022 ministeriija juolludii ođđa doarjagiid oktiibuot 11 árrabajásgeassima ja ovda- ja vuođđooahpahusa ordnejeaddjái.

Ovddidanprográmmas Našuvnnalaš audiovisuála instituhtta vástida medialohkanmáhtu ja programmerenmáhtu oasseollisvuođain ja Oahpahusráđđehus diehto- ja gulahallanteknologiijalaš máhtu oasseollisvuođas.

Oktavuođadieđut

Medialohkanmáhttu ja programmerenmáhttu, Našuvnnalaš audiovisuála instituhtta

Digitála máhttu, diehto- ja gulahallanteknologiijalaš máhttu, Oahpahusráđđehus

Oahpahus- ja kulturministeriija