Siirry sisältöön

Tät âsttjemvuõttčiõlǥtõs kuâskk kääzzkõõzz https://uudetlukutaidot.fi/ da lij rajjum / peeiʹvtum 10.01.2022. Kääzzkõõzz kuâskk lääʹǩǩ digitaalʼlaž kääzzkõõzz taʹrjjummšest, koʹst ooudldet, što õõlmâs neʹttkääzzkõõzz âʹlǧǧe leeʹd âsttjemlaaǥǥan. 

Leäʹp ärvvtõõllâm kääzzkõõzz âsttjemvuõđ jiijj. 

Digikääzzkõõzz âsttjemvuõđ sââʹjj 

Teâudd âsttjemvuõttõõlǥtõõzzid vuäzzai. 

Ij-âsttjemlaaǥǥan siiskõs 

3. Neʹttseiddõs ij leäkku veâl pukin vueʹzzin õõlǥtõõzzi meâldlaž

Vuâmmšeǩ-a âsttjemvuõttvääʹn digikääzzkõõzzâst? Iʹlmmet tõʹst miʹjjid da mij tuejjeep pueʹrmõõzz vääʹn teevvmõššân. 

neʹttpååʹštin: leena.pylkko@kavi.fi  

Vuåppâmveʹrǧǧneǩ Valvontaviranomainen

Jõs vuâmmšak seiddõõzzâst âsttjemvuõttvaiggâdvuõđid, uuʹd vuõššân maacctõõzz miʹjjid leʹbe seiddõõzz âʹlnnõõʹnnʼja. Vasttõõzzâst vuäitt mõõnnâd 14 peeiʹv. Jõs jiõk leäkku tååđvaž vuäǯǯmad vasttõʹsse leʹbe jiõk vuäǯǯ vasttõõzz ni vooʹps kueiʹt neäʹttel äiʹǧǧen, vuäitak tuejjeed iʹlmmtõõzz Saujj-Lääʹddjânnam vuʹvddvaaldâšmkonttra Ävvan ođđ ikkna. Saujj-Lääʹddjânnam vuʹvddvaaldâšmkonttâr seeidain säärnat tärkka, mäʹhtt ilmmtõõzz vuäitt tuejjeed da mäʹhtt äʹšš ǩiõttʼtõõlât. 

Vuåppâmveʹrǧǧneeʹǩǩ õhttvuõđteâđ

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus (at)avi.fi
teʹlfon-nââmar kuvddlõs 0295 016 000