Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet

Syftet med utvecklingsprogrammet Nylitteracitet är att stärka den digitala kompetensen, medieläskunnigheten samt programmeringskunnandet bland barn och unga inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Utbildningsstyrelsen svarar för programhelheten som berör digital kompetens och Nationella audiovisuella institutet svarar för helheten som berör medieläskunnighet, samt för programmeringskunnandet som ingår i båda helheterna. Programmet är en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla åren 2020–2022.

I arbetet medverkar även projektgrupper bestående av sakkunniga. I vardera projektgruppen ingår ett tiotal sakkunniga från hela Finland. I utvecklingsprogrammet deltar också sakkunniga, utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik, lärare samt barn och unga.

Inom programmet har man för olika åldersgrupper och årskurser inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen utarbeta kunskapsbeskrivningar för digital kompetens, medieläskunnighet och programmering. Målet är att 2021–2022 genomföra utvecklingsprojekt där preliminära kunskapsbeskrivningar tas i bruk. Därtill kommer man att på basis av kunskapsbeskrivningarna producera exempel på innehåll som kan användas som stöd för undervisningen. Innehållet publiceras med en cc-licens.

Av olika utredningar som genomförts 2019 och 2020 (bl.a. Digiajan peruskoulu) framgår att det förekommer betydande skillnader mellan skolorna och kommunerna vad gäller digital kompetens, medieläskunnighet och programmering. Målet med beskrivningarna som utarbetas inom ramen för utvecklingsprogrammet är att stödja implementeringen av de nuvarande grunderna för planen för småbarnspedagogik, grunderna för förskoleundervisningens läroplan och grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Innehållet ger läraren en konkret beskrivning av vad man bör fästa uppmärksamhet vid i undervisningen.

 

Denna hemsida uppdateras och omformas under året 2021.