Gå till innehållet

Uppdateringen och utvecklingen av kunskapsbeskrivningar fortsätter även om utvecklingsprogrammet avslutas 

Från och med den 12.4.2023 hittar du kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens i eGrunder och stödmaterialet på både Utbildningsstyrelsens och Det nationella audiovisuella institutets sidor. I fortsättningen kommer du att omdirigeras från Nylitteracitet-sidorna till eGrunder, eperusteet.fi/digitalkompetens. 

Alla barn och ungdomar har rätt till digital kompetens.

Keativt skapande

Barn och ungdomar får mångsidiga möjligheter att utrycka sig själv. De får känna glädje och gemenskap i digitala miljöer.

Aktiverande arbetssätt

Barnet och ungdomen ses som en aktiv aktör, som lär sig att använda digitala verktyg på ett ansvarsfullt och tryggt sätt.

Förmåga att tänka

Barn och ungdomar får möjligheter att lösa problem samt utveckla sitt kritiska tänkande och sina kunskaper i informationshantering.

Bekanta dig med kunskapsbeskrivningarna

Huvuddragen och delområden för digital kompetens PDF


Hurdan digital kompetens har en elev i ÅK 4?

Alla har någon färdighet. Det behöver bara lyftas fram och uppmuntras: Du är skicklig och värdefull. Visa det, sätt inte ditt ljus under skäppan.

Lassi Niskanen, klasslärare