Gå till innehållet

Alla barn och ungdomar har rätt till digitala färdigheter.

Keativt skapande

Barn och ungdomar får mångsidiga möjligheter att utrycka sig själv. De får känna glädje och gemenskap i digitala miljöer.

Aktiverande arbetssätt

Barnet och ungdomen ses som en aktiv aktör, som lär sig att använda digitala verktyg på ett ansvarsfullt och tryggt sätt.

Förmåga att tänka

Barn och ungdomar får möjligheter att lösa problem samt utveckla sitt kritiska tänkande och sina kunskaper i informationshantering.

Bekanta dig med kunskapsbeskrivningarna

Kunskapsbeskrivningarna har uppdaterats till version 2.0 den 8 juni 2022.

Hurdana digitala färdigheter har en elev i ÅK 4?

Alla har någon färdighet. Det behöver bara lyftas fram och uppmuntras: Du är skicklig och värdefull. Visa det, sätt inte ditt ljus under skäppan.

Lassi Niskanen, klasslärare