Gå till innehållet

Utbildningsstyrelsen svarar för programhelheten som berör digital kompetens och Nationella audiovisuella institutet svarar för helheterna som berör medieläskunnighet och programmeringskunnande. Programmet är en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla åren 2020–2022.

I arbetet medverkar även projektgrupper bestående av sakkunniga. I vardera projektgruppen ingår ett tiotal sakkunniga från hela Finland. I utvecklingsprogrammet deltar också sakkunniga, utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik, lärare samt barn och unga.

Inom programmet har man för olika åldersgrupper och årskurser inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen utarbeta kunskapsbeskrivningar för digital kompetens, medieläskunnighet och programmering. Målet är att 2021–2022 genomföra utvecklingsprojekt där preliminära kunskapsbeskrivningar tas i bruk. Därtill kommer man att på basis av kunskapsbeskrivningarna producera exempel på innehåll som kan användas som stöd för undervisningen. Innehållet publiceras med en cc-licens.

Av olika utredningar som genomförts 2019 och 2020 (bl.a. Digiajan peruskoulu) framgår att det förekommer betydande skillnader mellan skolorna och kommunerna vad gäller digital kompetens, medieläskunnighet och programmering. Målet med beskrivningarna som utarbetas inom ramen för utvecklingsprogrammet är att stödja implementeringen av de nuvarande grunderna för planen för småbarnspedagogik, grunderna för förskoleundervisningens läroplan och grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Innehållet ger läraren en konkret beskrivning av vad man bör fästa uppmärksamhet vid i undervisningen.

Kontaktinformation

Medieläskunnighet och programmeringskunnande, Nationella audiovisuella institutet

Leena Pylkkö, projektplanerare, tfn: 029 5338046
Sari Murtonen, projektspecialist (medieläskunnighet), tfn: 029 533 8018
Sasu Leinonen, projektspecialist (programmeringskunnande), tfn: 029 5338066
eller fornamn.efternamn@kavi.fi

Digital kompetens, Utbildningsstyrelsen

Päivi Leppänen, projektkoordinator (digital kompetens), tfn: 029 533 1941
eller fornamn.efternamn@oph.fi

Undervisnings- och kulturministeriet

Tero Huttunen, utvecklingschef, tfn: 029 533 0219
eller fornamn.efternamn@gov.fi