Gå till innehållet

Programmet är en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla åren 2020–2023.

Inom programmet har man utarbetat kunskapsbeskrivningar för digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande för olika åldersgrupper och årskurser inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Kunskapsbeskrivningarna stödjer implementeringen av de nuvarande läroplansgrunderna. I arbetet medverkar även lärare och sndra sakkunniga.

2021–2023 genomförs pilotprojekt där kunskapsbeskrivningar tas i bruk. Därtill kommer man att på basis av kunskapsbeskrivningarna producera exempel på innehåll som kan användas som stöd för undervisningen.

Utbildningsstyrelsen svarar för programhelheten som berör digital kompetens och Nationella audiovisuella institutet svarar för helheterna som berör medieläskunnighet och programmeringskunnande.

Kontaktinformation

Medieläskunnighet och programmeringskunnande, Nationella audiovisuella institutet

Sari Murtonen, projektspecialist (medieläskunnighet), tfn: 029 533 8018
Sasu Leinonen, projektspecialist (programmeringskunnande), tfn: 029 5338066
eller fornamn.efternamn@kavi.fi

Digital kompetens, Utbildningsstyrelsen

Päivi Leppänen, specialsakkunnig, (digital kompetens), tfn: 029 533 1941
eller fornamn.efternamn@oph.fi

Undervisnings- och kulturministeriet

Tero Huttunen, utvecklingschef, tfn: 029 533 0219
eller fornamn.efternamn@gov.fi