Gå till innehållet

Animationen behandlar spelande och dess betydelse för vardagen, tidsanvändningen och kompisrelationer. Animationen är avsedd för elever i årskurs 3–6. Videon stöder eleverna i att förutom spelande också fundera på balanserad medieanvändning och självregleringsfärdigheter i samband med media i större utsträckning.

Som stöd för att behandla temana har ett pedagogiskt material utarbetats för animationen.

Pedagogiskt material

Producerad av KAVI (Ny litteracitet och FISIC)
Animation: Filmbutik
Manus: Jani Kauta
Pedagogiskt material: Aino Harvola, EHYT rf

CC BY-NC