Gå till innehållet

De lokala planerna för småbarnspedagogiken, också gällande digitala färdigheter, omfattar både daghem och familjedagvården. I praktiken är det dock en god idé att satsa på familjedagvårdarnas digitala kompetens skilt, på ett sätt som tar hänsyn till familjedagvårdens särdrag. Detta garanterar alla barn samma möjligheter att lära sig framtidens färdigheter, oavsett form av småbarnspedagogik.

I den här artikeln berättar Sanna Lehtosalo, digihandledare för småbarnspedagogiken i Hollola, och Kati Laitinen, digimentor i Lempäälä, om hur digitala färdigheter har stöttats förutom på daghem, också hos familjedagvårdare i de lokala projekten som tillhör programmet Nylitteracitet.

Familjedagvården är en egen värld, säger Sanna Lehtosalo och beskriver stämningen av lugn och hemtrevnad som välkomnar digibesökaren. I Hollola och Lempäälä är avstånden långa, så i praktiken blir familjedagvårdaren lite utanför och utan kollegial hjälp när det gäller att lära sig digitala färdigheter. Genom att göra familjedagvårdare bekanta med olika digitala verktyg som möjliggör deltagande på distans, har familjedagvårdarna kommit närmare de andra inom kommunens småbarnspedagogik. De har kunnat delta i fortbildning och kan ta del av pedagogiska tips som finns t.ex. på en teams-plattform för småbarnspedagogiken i kommunen.

Sanna Lehtosalo har gett digital handledning till Hollolas familjedagvårdare sedan januari. Mottagandet har varit bra – man har genast velat boka nästa möte. På samma sätt gör Kati Laitinen i Lempäälä: hon erbjuder hembesök hos familjedagvårdare och tar med sig en spännande väska med digitala prylar.

Familjedagvårdaren och barnen bekantar sig med de nya verktygen tillsammans och på ett sätt som passar vårdställets egna rutiner. Det kan finnas barn i väldigt olika åldrar, så man måste hitta på meningsfulla saker för både ettåringen och femåringen! Pekplattan är ett av de nya verktygen. Man har övat på bildredigering och att göra animationer. Det finns bra pedagogiska applikationer till plattan, som Lukulumo och Pikku-Kakkonens app. Ett annat bra tips är Kielinuppu-kanalen på webben. Under besöket har även barnvänliga golvrobotar programmerats för att ta sig igenom banan som byggts för dem. I båda kommunerna har man sett till att familjedagvårdare även i fortsättningen ska ha tillgång till teknik.

Kati Laitinen berättar att i Lempäälä är projektet en del av en bredare utveckling där man vill öka familjedagvårdens status. Familjedagvården ska också i framtiden vara ett högkvalitativt alternativ inom småbarnspedagogiken, som ger barnen goda förutsättningar för livet, inklusive digitala färdigheter.

Se en video om projektet på Lempäälä kommuns webbplats.

tiedekerho etänä
Ibland har coronasituationen krävt distansmöten: här håller Sanna Lehtosalo vetenskapsklubb på distans för en grupp familjedaghemsbarn. Snart bubblar vinäger-sodablandningen…
golvrobot
Lempääläs digiväska innehåller bl.a. en pandarobot, ett easi-scope-förstorningsglas och brädspel som utvecklar programmeringstänkande.

Artikelbild: animation med barnens egna verk. Text av Leena Pylkkö, förnamn.efternamn@kavi.fi