Gå till innehållet

Sitra publicerade digiprofiltestet år 2020. Det är framställt i samarbete med Oulun yliopisto och IT University of Copenhagen.

Nu har Sitra i samarbete med Utbildningsstyrelsen uppdaterat testet så att det är anpassat för att användas inom undervisning och utbildning. Med hjälp av det data som fås via testet kan man hädanefter följa upp elevers och studerandes årskursvisa utveckling av kunskaper inom ämnet data. Samarbetet mellan Utbildningsstyrelsen och Sitra forstätter genom att vi stöder lärares kunskaper inom ämnet data.

Du hittar testet på Sitras webbsidor. Testet och den instroducerande vidoen är publicerad på svenska, finska, teckenspråk och engelska. Se länkarna nedan!

(Sitras webbplats öppnas i ett nytt fönster. Där kan du välja svenska som språk.)