Gå till innehållet

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat sammanlagt drygt 9 miljoner euro för projekt där man utvecklar barns och ungas digitala färdigheter. Med understöden stärker man digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande bland barn och unga samt ett jämlikt genomförande av den därtill anknytande undervisningen i hela landet.

Läs hela nyheten på ministeriets webbsida.

Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet fortsätter efter sommaren att publicera nytt stödmaterial för utveckling av barns och ungas kompetens. Följ våra sidor!

Trevlig sommar!

Bild: Esther Schultz, Flickr