Gå till innehållet

I Ylöjärvis projekt har man kombinerat medieläskunnighet, medieproduktion och läsning av litteratur. När de kommer till intervjun har Carlos Rainio, Akseli Rekimies och Onni-Pekka Hirvonen, ÅK 8, precis gjort boktrailers i modersmål. När trailrarna är klara kommer de att ses tillsammans i klassen. Det är ett bra sätt att inspirera andra att läsa.

I Ylöjärvi övas medieläskunnighet genom att producera media själv. Högstadierna deltog i Mediekunskapsveckan. De unga gjorde publikationer för Ylöjärvi-ungdomens @nuortenylojarvi-konto på Instagram. I inläggen presenterade man sin egen skola för andra. Pojkarna säger att Instagram är ett välbekant verktyg, förstås. Att publicera på kommunens ”mer officiella” kanal är ändå en annan sak än en privat insta. Så man måste fundera på vilket perspektiv man vill berätta om sin egen skola och hur. Man måste också tänka på vem man kan visa på bilderna. Carlos nämner att han gärna skulle lära sig mer om att publicera på offentliga kanaler- så att det kan påverka kommunala beslutsfattare.

Carlos, Aksel och Onni-Pekka har mycket digitala färdigheter gällande mediekunskap och programmering, som dock inte alltid avslöjas i skolarbetet. Onni-Pekka berättar att han tagit reda på om datorer utanför skolan och även hållit på med programmering. Onni-Pekka hoppas att man i skolan skulle kunna bli mer bekant med robotik. Carlos å sin sida är sportintresserad, följer idrottare och hittar sportrelaterad information på nätet. Akseli använder sociala medier för att hålla sig allmänt medveten om saker som är trendiga. I sociala medier kan man hitta tips om utseende och mode. I sina egna liv använder killarna  Tiktok, Snapchat och Youtube mest.

Om nyheterna på sociala medier om den ryska invasionen kommenterade pojkarna att de är ganska bra på att skilja fakta från lögner. ”Du kan enkelt se från videon om den är äkta eller manipulerad eller om ljudet spelats in efteråt, till exempel.”

Modersmålsläraren Anna Valu och projektläraren Nanny Jolma berättar att det arrangeras boktrailerlektioner även för andra högstadieskolor i Ylöjärvi. Projektet har skapat tre medierelaterade lektionsramar för alla högstadier. Man har utarbetat flera möjligheter att integrera främjandet av medieläskunnighet i modersmålsundervisningens kärna, som att läsa litteratur. Förutom boktrailers kan man öva på ansvarsfull medieproduktion, till exempel genom att skapa Instagram-inlägg ur bokens huvudpersons perspektiv eller genom att leva in sig i en dikt som man läst.

Jolma och Valu turnerar skolor för att stödja införandet av dessa lektionskoncept om medieläskunnighet. Ibland behövs teknisk hjälp och stöd för att använda programmen. Ibland blir projektläraren ombedd att berätta för klassen om ansvarsfrågor gällande media och sociala medier. När två lärare är närvarande i klassrummet är det möjligt för läraren att ge varje elev mer tid, och diskutera och styra grupparbeten. Ett viktigt budskap till lärarna är mod: också lärarna kan lita på att de lär sig genom att göra.

Text: Leena Pylkkö

På bilden från vänster: Carlos Rainio, Akseli Rekimies, Onni-Pekka Hirvonen och projektlärare Nanny Jolma.