Gå till innehållet

På den här sidan ger vi exempel på övningar för föreskolundervisningen, årkurshelheterna 3–6 och årkurshelheterna 7–9. I exemplen används applikationen 3DBear som kan laddas ner från App Store och Google Play. Applikationen kan användas kostnadsfritt och kräver inte inloggning.

Det finns också andra tjänster för utvidgad verklighet som lämpar sig för undervisning och småbarnspedagogik. När du tar i bruk en tjänst (exempelvis en applikation) ska du alltid säkerställa att den överensstämmer med EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen. Mer information om dataskydd får du vid behov av anordnaren av undervisning eller småbarnspedagogik, det vill säga kommunen där du arbetar.

Mångsidig kompetens

Kulturell och kommunikativ kompetens (K2)

Multilitteracitet (K4)

Digital kompetens (K5)

Blev du intresserad av ny teknik i undervisningen?

Här kan du se två videon om utvidgad verklighet (XR, extended reality) samt få tips om hur XR kan användas i undervisningen. Utvidgad verklighet (XR) är ett paraplybegrepp till virtuell verklighet (VR, virtual reality), blandad verklighet (MR, mixed reality) och förstärkt verklighet (AR, augmented reality).

Här kan du bekanta dig med fem tips på hur man kan använda virtuell verklighet i skolan.

Här kan du läsa rektor Kathleen Naglees (International school of Helsinki) anförande om framtidsvisioner och metaversion för undervisningen, med temat Kan virtuell verklighet skapa empati?