Gå till innehållet

Som mål för undervisningen beskrivs bl.a. sensomotoriska färdigheter (M2), balans- och rörelseförmåga (M3) och samarbetsfärdigheter (M8).

Kroppslighet, fysisk aktivitet och gemenskap bör återspeglas i gymnastikundervisningens innehåll. Övningar och spel bör ge eleverna möjlighet att uttrycka sig i olika former samt en känsla av delaktighet (I1). Även social funktionsförmåga lyfts fram som en viktig del av innehållet (I2). Utöver dessa bör undervisningen stödja mångsidiga kompetenser som en del av helhetsskapande undervisning.

AR-övningar kan användas för att ge gymnastikundervisningens innehåll nya dimensioner. Eleverna inspireras när de får utmana sin kreativitet och skapa något nytt genom mångsidiga övningar och genom att kombinera olika lärmiljöer. I uppgifterna uppmuntras eleverna att arbeta experimentellt och utforskande i sin närmiljö. Eleverna får nya idéer och positiva upplevelser.

I1 Fysisk funktionsförmåga

I undervisningen väljs uppgifter där eleverna får träna snabbhet, rörlighet, uthållighet och styrka. Eleverna får genom mångsidiga och trygga övningar lära sig att röra sig inomhus och utomhus under olika årstider och i olika lärmiljöer. Eleven stärker och anpassar sin balans- och rörelseförmåga.

I2 Social funktionsförmåga

I undervisningen väljs par- och gruppuppgifter, lekar, övningar och spel som ökar den positiva gemenskapen och där eleverna lär sig att ta hänsyn till och hjälpa varandra, samt uppgifter där eleverna lär sig att ta ansvar för de egna handlingarna, gemensamma aktiviteterna och reglerna.

M2

Handleda eleven att träna sina sensomotoriska färdigheter, d.v.s. iaktta sig själv och sin omgivning med hjälp av olika sinnen och att välja lämpliga lösningar i olika gymnastiksituationer.

M3

Handleda eleven att både stärka och anpassa sin balans- och rörelse förmåga på ett mångsidigt sätt i olika lärmiljöer, under olika årstider och i olika situationer.

M8

Handleda eleven att samarbeta med alla andra och reglera sina handlingar och känslouttryck i gymnastiksituationer med hänsyn till andra.

Staty-övning som övar balans

Uppgiften är att öva balans och rörlighet genom att kombinera olika AR -element med gruppaktiviteter på ett nytt och kreativt sätt. Eleverna planerar en utmanande staty (som en stillbild) där gruppens balans och / eller rörlighet sätts på prov. Gruppen lägger till olika 3D-objekt vid statyn med AR-applikationen. Slutligen tas en bild med hjälp av applikationens kamerafunktion.

Målet är att skapa roliga statyer i enlighet med innehållet och målen för övningen. Olika teman från andra undervisningsämnen eller elevers intressen kan kombineras med bilderna.

Uppgiften stöder speciellt social funktionsförmåga samt balans- och rörelseförmåga enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.

Idéer för övriga aktiviteter

Bildkonstkonst: Gör med hela klassen en gemensam AR -portfolio med de fotografier ni har tagit eller redigera bilderna enligt ett gemensamt tema.

Språk: Gör tecknade serier av fotografierna, genom att i efterhand kombinera dem och lägga till pratbubblor.

1. Planera i gruppen vilken typ av stillbild ni vill skapa.

2. Öppna applikationen 3DBear och klicka på den gröna cirkelformade ikonen. Den finns i mitten av fältet nere på skärmen. Välj ett tema, till exempel “Äventyr”, och tryck på ikonen för att lägga till ett valfritt AR-objekt i omgivningen.

3. Välj ett tema, till exempel “Äventyr”, och tryck på ikonen för att lägga till ett valfritt AR-objekt i omgivningen.

4. Fundera ut var i stillbilden ni vill placera AR -objektet. Man förstorar och förminskar objektet med hjälp av pincettgrepp. AR-objektet placeras ut på ett valfritt ställe.

5. De som är med i stillbilden ställer sig enligt er gemensamma plan.

6. Du som fotar trycker på den runda knappen i mitten av skärmen för att ta en bild av ”statyn”.

7. Bilden har fyttats till bildgalleriet (högra sidan av skärmen). Genom att klicka på bilden i galleriet sparas den på apparaten.

Dansa med en AR-kompis!

Uppgiften är att skapa en rolig och innovativ dansföreställning tillsammans med en dansande AR-karaktär. Eleverna kan imitera karaktärens rörelser eller kombinera egna rörelser med AR-karaktärens dans. Du kan lägga till musik eller andra roliga element i dansvideon.

Uppgiften stöder speciellt social funktionsförmåga samt balans- och rörelseförmåga enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.

Idéer för övriga aktiviteter

Musik: Tillägg rytmer eller sång i videon.

Språk: Gör instruktioner för dansvideon på olika språk.

1. Öppna applikationen 3DBear och klicka på den gröna cirkelformade ikonen. Den finns i mitten av fältet nere på skärmen.

2. Välj ett tema, till exempel “Dans”, och tryck på ikonen för att lägga till ett valfritt AR-objekt i omgivningen.

3. Placera AR -objektet på ett valfritt ställe. Du förstorar och förminskar objektet med hjälp av pincettgrepp.

4. Håll den runda knappen i mitten av skärmen nertryckt för att spela in en video.

5. När du är klar flyttas videon till galleriet (högra sidan av skärmen). Genom att klicka på videon i galleriet sparas den på apparaten.

Virtuell parkourbana

Eleverna designar en virtuell parkourbana där de kan lägga till virtuella element i den omgivande miljön, t.ex. i gymnastiksalen, på skolgården eller på ett tryggt ställe i närmiljön. Längs den virtuella parkourbanan placeras AR-objekt, t.ex. djur eller byggnader. AR-objekten markeras ut i den fysiska miljön, t.ex. med hjälp av stenar eller tejp. AR-objekten kan även placeras på verkliga hinder som eleverna ska väja för.

Sedan tar en av eleverna sig igenom banan, och väjer för hindren genom att t.ex. hoppa över eller krypa under de markerade AR-objekten. En annan elev kan spela in en video av utförandet.

Eleverna kan till exempel arbeta i par eller i grupp. Resultatet kan vara en parkour-video eller till exempel fotografier av utförandet.

Uppgiften stöder speciellt fysisk funktionsförmåga samt balans- och rörelseförmåga enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.

Idéer för övriga aktiviteter

Musik: Tillägg musik i videon!

Språk: Gör instruktioner för parkour-videon på olika språk.

Olika ämnen: uppgiften kan ha olika teman från andra ämnen, t.ex. omgivningslära eller historia.

Fäst särskild uppmärksamhet på trygghet under lektionen!

1. Öppna applikationen 3DBear och klicka på den gröna ikonen med ett plustecken. Den finns i mitten av fältet nere på skärmen.

2. Välj ett tema, till exempel “Parkour”, och tryck på ikonen för att lägga till ett valfritt AR-objekt i omgivningen.

3. Planera er parkourbana tillsammans med gruppen. Placera AR -objektet på ett valfritt ställe. Du förstorar och förminskar objektet med hjälp av pincettgrepp.

4. Placera AR -objektet på ett valfritt ställe. Du förstorar och förminskar objektet med hjälp av pincettgrepp.

5. Håll knappen den runda knappen i mitten av skärmen intryckt för att spela in en video.

6. Videon flyttas till galleriet (högra sidan av skärmen). Genom att klicka på videon i galleriet sparas den på apparaten.