Gå till innehållet

I övningen kombineras handling, känslor, sinnen, upplevelser och fantasi. Barnets förmåga att modifiera, producera, presentera och utvärdera olika sammanhang fördjupas. Det centrala temat för uppgiften är att stärka barnets nyfikenhet kring den egna miljön och språklig mångfald. Utnyttjandet av förstärkt verklighet i skapandet av egna berättelser stöder utvecklingen av digital kompetens och multilitteracitet.

Språkets rika värld

Barnen ska inspireras att skapa berättelser och ges möjlighet att öva sig genom till exempel drama, egna berättelser och sagor, även digitala.

Utvecklingen av barnens begynnande läsfärdighet ska stödjas genom att de ges möjligheter att skriva på ett lekfullt sätt och att producera egna texter med hjälp av digitala verktyg.                                                                                                                               

Jag utforskar min omgivning

Gällande teknologi- och miljöfostran är det är särskilt viktigt att undervisningen knyts till barnens erfarenhetsvärld och omvärld

Utveckling av förmågan att benämna saker och att förstå och använda olika begrepp främjar barnens multilitteracitet.

Mina många uttrycksformer

Barnen ska uppmuntras att tolka och beskriva sina tankar om de visuella budskapen.

Barnens fantasi upplevelser och iakttagelser bearbetas gemensamt med hjälp av olika uttrycksformer.

Min virtuella saga

Uppgiften är att skapa en egen version av äventyret i berättelsen som läraren läser.

Uppgiften kan göras så att läraren börjar läsa en bok och avslutar vid ett lämpligt ställe i berättelsen. Därefter skapar barnen en egen AR-miljö genom att lägga till passande AR-objekt i sin närmiljö med 3DBear-appen. Målet är att visualisera berättelsen eller alternativt visualisera fortsättningen i berättelsen. Förutom att barnen kan placera ut olika objekt, så som träd och djur, kan barnen också själva vara med på bilden. Uppgiften kan utföras i små grupper eller i par. Barnen berättar och beskriver sedan sin AR -miljö med egna ord för resten av gruppen.

Vilketdera sätt föredrar ni?

Använder ni olika typer av böcker och sagor som utgångspunkt för berättelsen? (Ett exempel på en bok som kan fungera bra är Astrid Lindgrens Mio, Min Mio.)

Eller bygger barnet upp sin egen äventyrsmiljö och hittar sedan på en egen historia, som kopplas till miljön och berättas för resten av gruppen?

1. Öppna applikationen 3DBear och klicka på den gröna ikonen med ett plustecken. Den finns i mitten av fältet nere på skärmen.

2. Välj ett tema, till exempel “Äventyr”, och tryck på ikonen för att lägga till ett valfritt AR-objekt i omgivningen.

3. Placera AR -objektet på ett valfritt ställe. Du förstorar och förminskar objektet med hjälp av pincettgrepp.

4. Planera vilken typ av äventyrsvärld du vill skapa. Du kan använda berättelsen som stöd.

5. Om aktiviteten utförs i grupp eller par, kan barnet själv vara med i bilden.

6. Tryck på den runda knappen i mitten av skärmen för att ta en bild. Håll knappen intryckt för att spela in en video.

7. När du är klar flyttas bilden / videon till bildgalleriet (högra sidan av skärmen). Genom att klicka på bilden / videon i galleriet kan den sparas på apparaten och delas via bl.a. e-post.