Gå till innehållet

Här hittar du inspelningar från webbinarier som ordnats på svenska (14.2.22 och 28.4.22), samt finskspråkiga videor som har svenska undertexter. Videorna är ordnade enligt målgruppens ålder.

Småbarnspedagogiken och förskolan

 • Kaisa Lundberg, förskolelärare och digitutor, berättar om projektet inom småbarnsfostran och förskoleundervisningen i Kristinestad. Hur blir de digitala verktygen en del av vardagen? Man vill se barnet som en kreativ producent, inte bara en konsument av teknik.
 • Projektplanerare Leena Pylkkö, KAVI, berättar om programmeringssagostunden som hon höll för en grupp 5-6 -åriga barn, och ger råd till den som vill hålla en programmeringssagostund. Du behöver en golvrobot, t.ex. en blue-bot, ett stort papper och färgpennor.
 • Digitutor Sanna Kannisto berättar om samarbetet mellan olika projekt i Pirkkalas småbarnspedagogik, där man förenat nylitteracitet, läsglädje och motion.
 • Jenni L. Vartiainen från Helsingfors universitet ger exempel på hur datalogiskt tänkande kan övas redan med små barn.
 • Docent Sara Sintonen från Helsingfors universitet förklarar hur innehållet i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet kan ses som en del av högkvalitativ pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.
 • Lärare inom småbarnspedagogik Emmi Klemettinen och digitutor Jenna Latvala berättar om Blue Bot-robotar och programmeringskunnande som en del digistigen inom småbarnsfostran i Reso.
 • Päivi Pihjala och Pekka Seljänperä från Rovaniemi och Hanna-Liisa Pikkarainen från Kuhmo berättar om hur egna videor och foton kan vara en del av lärandet i småbarnspedagogiken.
 • Päivi Pihlaja, Ilona Hand och Jonna Lakela berättar exempel och tipsar om hur man använder Green Screen i småbarnspedagogiken.
 • Biträdande professor Pekka Mertala från Jyväskylä universitet ger ett heldagspedagogiskt perspektiv på Nylitteracitet.

Grundläggande utbildningen

 • Doktor Janne Fagerlund från Jyväskylä universitet berättar om hur programmering kan användas för att lära ut mångsidig kompetens.
 • LUMA-centrum Lapplands chef Anna-Maija Partanen berättar praktiska exempel på att lära ut programmeringskunnande på lågstadiet.
 • Maria Leivo från Tiedekoulu (”Vetenskapsskolan”) förklarar hur programmeringskunnande skulle kunna integreras i olika ämnen i undervisningen på högstadiet.
 • I workshopen som hölls av Critical-projektets Carita Kiili och Elina Hämäläinen fördjupade man sig i barns och ungas kritiska läsförmåga på nätet och samt i undervisningsmetoder och läromedel som utvecklats för att lära ut dessa färdigheter.
 • Tommi Tossavainen från Nationella audiovisuella institutet förklarar vad spelfostran innebär hur du kan träna upp dina spelpedagogiska färdigheter.
 • Tommi Nevala, producent i Valves filmskola, gav en översikt över mediekulturen hos 3-6 klassare. Dessutom gavs pedagogiska tips på enkel och kreativ egen och gemensam produktion av audiovisuellt innehåll.
 • Redaktör Heidi Finnilä, Yle nyhetsskolan, berättar om olika fenomen som är relaterade till desinformation. Kan algoritmer hota demokratin? Vilka saker ska man åtminstone kolla i nyheter på nätet? Och hur känns det att som journalist bli mordhotad?
 • Ville-Juhani Nivasalo och Sanna Illikainen från Rovaniemi berättar hur Nylitteracitet kan förverkligas som en del av mångvetenskapliga lärområden.
 • Tarmo Toikkanen berättar om vad läraren ska beakta med tanke på upphovsrätt.

Planering, utveckling, ledning

 • Vörås digitala lärstig presenteras av IKT-pedagog Jari Niemelä. Ikt-strategin förnyades redan under åren 2020-21. Av den har man gjort visuellt lockande planscher att ha framme i skolornas utrymmen, samt årsklockor från småbarnspedagogiken ända till gymnasiet. Projektansvarig Annika Ekblad koncentrerat sig på småbarnspedagogiken i Vörå. Ekblad har under hösten och vintern ordnat digicaféer för personalen, och olika workshops i barngrupperna. Du kan bekanta dig med Vörås handbok till den digitala lärstigen för personal inom småbarnspedagogiken här. Vi får också höra praktiska exempel om digipedagogiken i grundskolan i Vörå.
 • IKT-pedagog Sebastian Ducander berättar om den digitala lärstigen i Pargas, som täcker förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, och hur man har utnyttjat kompetensbeskrivningarna som publicerats i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet.
 • Mikko Heinonen från II och Maikki Manninen från Uleåborg berättar om digipasset och dess användning i kommunerna.
 • John Henriksson och Mia Skog, utbildningsplanerare på CLL, berättar om projekt DigiEko och hur man stött digitaliserinsprocessen i skolan i flera kommuner.