Gå till innehållet

Materialet innehåller två delar: Inlästa böcker i undervisningen, som lämpar sig som stöd för användning av vilken ljudbok som helst och Hjältesagor, där man fördjupar sig mer i behandlingen av boken Hjältesagor för alla. Den flerspråkiga boken Måntornet, som är inläst på 56 olika språk, presenteras också. 

I materialet ges exempel på ljudbokstjänster med svenskspråkiga böcker. De flesta ljudbokstjänster har avgiftsfria prova på -perioder. Testa gärna olika ljudbokstjänster! När du tar i bruk en tjänst, till exempel en applikation, ska du alltid säkerställa att den överensstämmer med EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen. Du kan be anordnaren av undervisning eller småbarnspedagogik om mer information om dataskydd.

Utbildningsstyrelsen har arbetat fram materialet i samarbete med ILT Education. Materialet har beretts och kommenterats av Minna Rimpilä (Helsingfors stadsbibliotek), Meri-Tuuli Varama (klasslärare, Helsingfors), Saara Kylmänen (lärare i finska som andraspråk, Helsingfors), Kaisa Karttunen (klasslärare, Helsingfors). Den grafiska designen i materialet är planerad i samarbete med Kubo Creative Agency.

Användarlicens: CC BY-NC-SA