Gå till innehållet

Begrepp:
XR, Extended Reality, Utvidgad verklighet
VR, Virtual Reality, Virtuell verklighet
AR, Augmented Reality, Förstärkt verklighet

Blev du intresserad av ny teknik i undervisningen?

Här kan du bekanta dig med fem tips på hur man kan använda virtuell verklighet i skolan.

Här kan du läsa rektor Kathleen Naglees (International school of Helsinki) anförande om framtidsvisioner och metaversion för undervisningen, med temat Kan virtuell verklighet skapa empati?

Här kan du bekanda dig med exempel på hur förstärkt verklighet kan användas för att skapa berättelser (förskoleundervisningen), gymnastikundervisningen (åk 3–6) och biologiundervisningen (åk 7–9).