Kontakt

Sari Murtonen, projektspecialist (medieläskunnighet), tfn 029 533 8018

Johanna Sommers-Piiroinen, projektspecialist (programmeringskunnande), tfn 029 533 8062

Sanna Karlsson, projektplanerare (kommunikation), tfn 0295 338 065

E-postadresserna följer formatet: fornamn.efternamn @kavi.fi

Nationella audiovisuella institutet koordinerar programhelheterna för medieläskunnighet och programmeringskunnande. Ytterligare information på KAVIs hemsida.

 

Opetushallituksen logo.

Päivi Leppänen, projektkoordinator, tfn 029 533 1941

Alexandra Nordström, svenskspråkig projektkoordinator, tfn 050 327 2432

E-postadresserna följer formatet: fornamn.efternamn @oph.fi

Utbildningsstyrelsen koordinerar programhelheten för digital kompetens. Ytterligare information på Utbildningsstyrelsens hemsida.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo

Tero Huttunen, utvecklingschef, tfn 029 533 0219

E-postadressen följer formatet: fornamn.efternamn @minedu.fi

Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet är en del av Utbildning för alla -utvecklingsprogrammet (2020-2022), som koordineras vid undervisnings- och kulturministeriet. Ytterligare information om Nylitteracitet och Utbildning för alla på undervisnings- och kulturministeriets hemsida.