Kontakt

Sari Murtonen, projektspecialist (medieläskunnighet), tfn 029 533 8018

(I november förstärks vårt team med en sakkunnig i programmering)

E-postadresserna följer formatet: fornamn.efternamn@kavi.fi

Nationella audiovisuella institutet koordinerar programhelheterna för medieläskunnighet och programmeringskunnande. Ytterligare information på KAVIs hemsida.

 

Opetushallituksen logo.

Päivi Leppänen, projektkoordinator, tfn 029 533 1941

Claudia Larkka, svenskspråkig projektkoordinator, 029 533 1078

E-postadresserna följer formatet: fornamn.efternamn@oph.fi

Utbildningsstyrelsen koordinerar programhelheten för digital kompetens. Ytterligare information på Utbildningsstyrelsens hemsida.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo

Tero Huttunen, utvecklingschef, tfn 029 533 0219

E-postadressen följer formatet: fornamn.efternamn @minedu.fi

Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet är en del av Utbildning för alla -utvecklingsprogrammet (2020-2022), som koordineras vid undervisnings- och kulturministeriet. Ytterligare information om Nylitteracitet och Utbildning för alla på undervisnings- och kulturministeriets hemsida.