Ansvar och trygghet i årskurs 3-6

Ansvarsfulla arbetssätt

Goda kunskaper

 • Eleven vet vad ansvarsfullt agerande innebär. Eleven agerar ansvarsfullt och följer reglerna i digitala miljöer.
 • Eleven känner till grundprinciperna för upphovsrätten och förstår vikten av att respektera dem.
 • Eleven behärskar grundprinciperna för licenssystemet CC (Creative Commons) och följer dem.
 • Eleven bekantar sig med och använder interaktiva applikationer i en trygg miljö med hänsyn till åldersgränsen.
 • Eleven bekantar sig med applikationernas integritetsinställningar och förstår deras betydelse.
 • Eleven förstår hur val i anknytning till användning av teknologi kan bidra till en hållbar framtid.
 • Eleven övar på källkritik. Eleven övar på att bedöma tillförlitligheten hos information och informationskällor.
 • Eleven övar på att använda och ange källor.
 • Eleven känner igen olika texttyper i en multimedial miljö.
 • Eleven kan identifiera etiska och moraliska frågor kring användning av teknologi.

Fördjupat kunnande

 • Eleven är intresserad av livscykeln hos digitala verktyg och cirkulär ekonomi i anknytning till teknologi.
 • Eleven visar intresse för ansvarsfullhet i digitala miljöer.

Trygga arbetssätt

Goda kunskaper

 • Eleven kan agera på ett tryggt sätt i olika digitala miljöer.
 • Eleven övar på trygg användning av personuppgifter på nätet.
 • Eleven kan ändra integritetsinställningarna i de digitala miljöer som hen använder dagligen.
 • Eleven är medveten om hur digitala miljöer samlar in information. Eleven är medveten om de digitala spår som den egna internetanvändningen lämnar.
 • Eleven känner igen eventuella risksituationer i digitala miljöer och berättar om dem.
 • Eleven skapar självständigt ett säkert lösenord. Eleven förstår att man inte ska använda samma lösenord i flera olika tjänster.
 • Eleven övar på att använda lösenord och andra identifieringsmetoder.
 • Eleven förstår uppdateringarnas betydelse för säkerheten och tryggheten.
 • Eleven känner igen de vanligaste formerna av bedrägeriförsök på nätet.
 • Eleven förstår hur hen själv påverkas av olika slags digitala innehåll.  Eleven lär sig att välja innehåll som främjar välbefinnandet.
 • Eleven kan kontrollera åldersgränserna för de tjänster som hen använder.

Fördjupat kunnande

 • Eleven är intresserad av trygghet i digitala miljöer och uppmärksammar säkerheten och tryggheten på eget initiativ.
 • Eleven förstår de särskilda drag som anknyter till säkerhet och trygghet i digitala miljöer.
 • Eleven vet hur man ska agera om man stöter på ett bedrägeriförsök på nätet.

Ergonomi

Goda kunskaper

 • Eleven använder digitala lösningar som ökar den fysiska aktiviteten.
 • Eleven förstår ergonomins betydelse för välbefinnandet i det dagliga arbetet.
 • Eleven kan välja en bra arbetsställning och varierar den vid behov.
 • Eleven kan välja en lagom lång tid för arbetet.

Fördjupat kunnande

 • Eleven kan hitta hjälpmedel som förbättrar arbetsergonomin och förstår deras betydelse.