Ansvar och trygghet i årskurs 7-9

Ansvarsfulla arbetssätt

Goda kunskaper

 • Eleven känner till upphovsrätten. Eleven följer upphovsrättslagen och känner till följderna av brott mot den.
 • Eleven förstår den affärsverksamhet som anknyter till upphovsrätten.
 • Eleven tillämpar licenssystemet CC (Creative Commons) på ett ändamålsenligt sätt.
 • Eleven känner till hur sökmotorer och databaser fungerar och producerar information.
 • Eleven förstår teknologins möjligheter och risker i en global värld.
 • Eleven använder applikationer för sociala medier i enlighet med åldersgränserna och förstår sitt ansvar i användningen av dem.
 • Eleven förstår de sociala mediernas betydelse i samhället och för individen.
 • Eleven förstår och beaktar hur de egna valen kan bidra till en hållbar framtid.
 • Eleven reflekterar över och diskuterar etiska och moraliska frågor kring teknologi.

Fördjupat kunnande

 • Eleven kan bedöma hur sökmotorer och databaser fungerar och producerar information.
 • Eleven kan, inom ramen för åldersgränserna, i sina studier dra nytta av de möjligheter som sociala medier erbjuder.
 • Eleven kan rapportera skadligt eller farligt innehåll som hen sett på nätet till tjänstens administratör.

Trygga arbetssätt

Goda kunskaper

 • Eleven kan skydda sin egen och andras integritet i digitala miljöer.
 • Eleven är medveten om datasäkerhetsrisker och vet hur man ska agera om datasäkerheten har brutits.
 • Eleven förstår principerna för användning av personuppgifter och följer anvisningarna för dataskydd och datasäkerhet i sitt arbete.
 • Eleven förstår syftet med och de centrala principerna för EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen.
 • Eleven känner till grunderna för teknisk datasäkerhet och förstår grundprinciperna för hur man skyddar sig mot skadeprogram.
 • Eleven kan skydda sina uppgifter och filer från att försvinna eller förstöras och kan säkerhetskopiera dem.
 • Eleven vet vad webbläsarens cacheminne, cookies, privat surfningsläge och sidhistorik är. Eleven kan använda dem.
 • Eleven förstår att det görs försök att påverka människors agerande via digitala miljöer.
 • Eleven är medveten om att människor profileras utifrån information som samlas in i digitala miljöer. Eleven är medveten om att denna information kan användas för andra syften i framtiden.
 • Eleven vet hur man ska agera i problemsituationer i digitala miljöer.
 • Eleven kan hantera aktuella fenomen som anknyter till trygg användning av teknologi.
 • Eleven kan vid behov använda eventuella lösenordsprogam.
 • Eleven kan administrera användarrättigheter för filer.
 • Eleven förstår hur digitala innehåll påverkar vakenheten, sömnen och hjärnans aktivitet. Eleven väljer innehåll som främjar välbefinnandet.

Fördjupat kunnande

 • Eleven förstår de kommersiella och politiska motiven för påverkan i digitala miljöer.
 • Eleven kan installera antivirusprogram eller brandväggar, och kan tillfälligt inaktivera dem.
 • Eleven behärskar användningen av cookies.
 • Eleven förstår skillnaderna mellan operativsystem i fråga om säkerhet och trygghet.
 • Eleven förstår att man har rätt att hantera och använda data som samlats in om en själv samt överlåta den vidare.
 • Eleven kan åtgärda sin datasäkerhet i problemsituationer.
 • Eleven känner till skillnaderna mellan olika identifieringsmetoder och deras datasäkerhetsnivåer.

Ergonomi

Goda kunskaper

 • Eleven kan beakta ergonomins delområden i sitt eget arbete.
 • Eleven känner igen trötthet och kan ta pauser i arbetet.
 • Eleven kan arbeta målinriktat och på ett hållbart sätt i digitala miljöer.

Fördjupat kunnande

 • Eleven kan använda de digitala verktygens olika inmatnings- och styrningssätt.
 • Eleven kan välja inmatnings- och styrningssätt som lämpar sig för situationen.
 • Man kan aktivera och inaktivera hjälpmedel som underlättar användningen.
 • Eleven kan ändra markörens hastighet, skärmens beröringskänslighet och andra inställningar för styrningen.