Interaktion i årskurs 1-2

Gemenskap

Goda kunskaper

 • Eleven kan under handledning använda de gemensamma digitala miljöer som används i skolan.
 • Eleven kan använda interaktiva applikationer med beaktande av åldern.
 • Eleven kan ringa och svara på telefon- och videosamtal.
 • Eleven kan använda enkla meddelandefunktioner.
 • Eleven kan skicka och ta emot röst- och videomeddelanden.
 • Eleven förstår vad e-post är och övar på att skicka och ta emot e-post.
 • Eleven kan dela med sig av sina erfarenheter av digitala miljöer.​
 • Eleven respekterar och tar hänsyn till andra när hen verkar i digitala miljöer.  Eleven agerar på ett sätt som förebygger mobbning.
 • Eleven kan under handledning lösa eventuella konfliktsituationer i digitala miljöer.

Fördjupat kunnande

 • Eleven uppmuntrar andra elever till gemenskap.

Delaktighet

Goda kunskaper

 • Eleven kan under handledning använda digitala miljöer som ökar delaktigheten.
 • Eleven kan under handledning delta i dialog i digitala miljöer.
 • Eleven kan lyfta fram frågor och ämnen som är betydelsefulla för hen själv i digitala miljöer.