Praktiska färdigheter och egen produktion i årskurs 1-2

Grundläggande tekniska färdigheter

Goda kunskaper

 • Eleven observerar och förstår teknologins inverkan på vardagen.
 • Eleven kan behandla apparater, kringutrustning och tillbehör på ett omsorgsfullt sätt.  Eleven kan agera om ett digitalt verktyg går sönder eller försvinner.
 • Eleven kan under handledning ansluta digitala verktyg till ett trådlöst nätverk.
 • Eleven kan logga in på digitala verktyg och i miljöer med sitt eget användarnamn och lösenord.
 • Eleven behärskar de grundläggande funktionerna hos de digitala verktyg som används.
 • Eleven kan skriva ut på papper på ett ansvarsfullt sätt.
 • Eleven kan de centrala begreppen och symbolerna.
 • Eleven förstår vad internet är, vad en webbläsare är och vad det innebär att surfa. Eleven kan använda en webbläsare.
 • Eleven kan skilja mellan operativsystemet och program/applikationer.
 • Eleven kan utarbeta och följa enkla instruktioner i digitala miljöer.
 • Eleven förstår och använder tangentbordets och musens grundläggande funktioner. Eleven bekantar sig med tiofingersystemet.

Fördjupat kunnande

 • Eleven kan lösa vanliga störningar i de digitala verktygen.
 • Eleven hjälper andra elever i problemsituationer
 • Eleven förstår de digitala verktygens inställningar och kan ändra dem på ett lämpligt sätt.
 • Eleven kan ladda ner och använda enkla applikationer.
 • Eleven känner igen en del storheter och måttenheter som anknyter till teknologi.

Verksamhet i olika miljöer

Goda kunskaper

 • Eleven känner till de digitala miljöer som skolan använder och kan logga in i dem. Eleven kan använda digitala miljöer på ett sätt som är tillräckligt för årskursen.
 • Eleven kan under handledning flytta och behandla information mellan digitala miljöer.
 • Eleven kan under handledning använda digitala miljöer för att ta emot och lämna in uppgifter.
 • Eleven kan under handledning använda system som används lokalt (utanför undervisningen), där det finns information som är av betydelse för elevens skolgång.
 • Eleven kan öppna och stänga applikationer samt röra sig mellan dem.
 • Eleven kan under handledning ge rättigheter till applikationer.
 • Eleven övar på att uppfatta framstegen i sitt eget lärande med hjälp av en funktion i en digital miljö.

Fördjupat kunnande

 • Eleven är intresserad av applikationer och kan söka efter applikationer som intresserar hen i appbutiken.
 • Eleven förstår vad det betyder när en applikation ber om rättigheter.

Produktion

Goda kunskaper

 • Eleven kan arbeta självständigt och tillsammans i skolans digitala miljöer.
 • Eleven förstår vad en fil är. Eleven kan skapa en mapp och namnge filer och mappar på ett logiskt sätt.
 • Eleven behärskar grundläggande filhanteringsfärdigheter: spara, kopiera, flytta, radera.
 • Eleven fotograferar, videofilmar och spelar in ljud samt gör enkla redigeringar.
 • Eleven använder kamera och andra enkla applikationer för att göra och dokumentera observationer.
 • Eleven övar på att producera multimodala texter i en digital miljö.
 • Eleven kan redigera texter: aktivering av texten, val av bokstavsstorlek och typsnitt.
 • Eleven kan göra en animation under handledning.
 • Eleven kan under handledning använda miljöer för digital produktion.  Eleven kan skapa ett verk med text, ljud, bilder och video.
 • Eleven kan göra och tolka enkla tabeller och diagram.
 • Eleven kan under handledning kommentera andras verk med ett kommentarsverktyg.

Fördjupat kunnande

 • Eleven känner till olika digitala miljöer som är avsedda för egen produktion, och kan använda dem.
 • Eleven är intresserad av bild-, video- och ljudbehandling och producerar innehåll självständigt.
 • Eleven kan använda pekskärmspenna på ett ändamålsenligt sätt.