Medieproduktion i förskoleundervisning

Kreativt uttryck

  • Man stöder barnen i kreativt verbalt och visuellt uttryck genom medier.
  • Man provar på att skapa medieinnehåll tillsammans med barnen, exempelvis bildanimationer, videor, digitala böcker, ljudinspelningar av berättelser eller egen musik.
  • Man arbetar tillsammans i de olika skedena av produktionen av medieinnehåll: planeringen, genomförandet och att se på det man skapat.
  • Man använder med stöd olika medieverktyg, applikationer och program för att producera medieinnehåll.

Påverkande

  • Man övar att förstå att barnen har rättigheter och möjligheter att påverka.
  • Man använder medieapparater för att uttrycka sina tankar och åsikter.

Informationsförmedling

  • Man lär sig förstå hur fiktivt och verkligt medieinnehåll skapas och hur de skiljer sig från varandra. Man skapar exempelvis berättelser eller reportage från vardagen.
  • Man presenterar information i form av inspelat ljud, digitala bilder eller video.

Jag som medieproducent

  • Man uppmuntrar barnen till lekfull och experimentell produktion av medieinnehåll.
  • Man använder medieinnehåll som barnen känner till, såsom figurer i serier, händelser i filmer eller intriger i spel, som inspiration för kreativt uttryck.