Tolkning och bedömning av medier i årskurs 1-2

Tolkning av medieinnehåll

Goda kunskaper

 • Eleven känner till begreppet medier och kan namnge medieinnehåll som innehåller bilder, rörliga bilder och ljud samt kombinationer av dessa, såsom digitala spel och videor.
 • Eleven läser mekaniskt enkla medieinnehåll i textform, såsom tecknade serier.
 • Eleven förstår att medieinnehåll har olika användningssyften, såsom informationsförmedling eller underhållning. Eleven kan ge exempel på innehåll.
 • Eleven delar under handledning in medieinnehåll i verkliga och påhittade, och ger exempel på dessa. Eleven förstår att medieinnehåll har en upphovsperson.
 • Eleven kan beskriva händelserna och figurerna i medieinnehåll, till exempel en film, genom egna uttryckssätt.
 • Eleven övar på att förstå och tolka bilder och ljudmiljöer. Eleven kommenterar sina observationer och upplevelser.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven använder medieinnehåll i textform som lämpar sig för åldern.
 • Eleven kan identifiera medieinnehåll med olika användningssyften och ge några exempel.
 • Eleven kan dela in medieinnehåll i verkliga och påhittade.
 • Eleven drar också egna slutsatser och gör egna tolkningar utifrån innehållet.

Förståelse av mediernas effekter

Goda kunskaper

 • Eleven blir medveten om hur medierna påverkar individens tänkande och agerande. Eleven kan ge exempel från sitt eget liv.
 • Eleven observerar under handledning mediernas generaliserande beskrivningar genom att studera exempelvis figurer i filmer eller spel.
 • Eleven vet att medier används för att påverka, och kan namnge någon typ av innehåll som används för att påverka, såsom reklam.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven förstår att medierna kan påverka föreställningar och uppfattningar, och kan ge exempel.
 • Eleven känner till metoder för påverkande som finns i medieinnehåll, såsom upprepningar i reklam och visuella effekter.

Medierna som informationskällor

Goda kunskaper

 • Eleven kan under handledning leta efter information i något digitalt medieinnehåll genom att använda en sökmotor och sökord.
 • Eleven kan använda medierna som verktyg för att undersöka miljön och olika företeelser.
 • Eleven bekantar sig med medieinnehåll som förmedlar information, såsom nyheter.
 • Eleven förstår skillnaden mellan fakta och fiktion och kan under handledning identifiera verkliga och fiktiva medieinnehåll.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven kan på egen hand och tillsammans med andra leta efter information i digitala medieinnehåll.
 • Eleven förstår hur faktabaserade och påhittade medieinnehåll skiljer sig åt som informationskällor.

Jag som medieanvändare

Goda kunskaper

 • Eleven kan berätta om och diskutera medieinnehåll som intresserar hen själv och situationer där hen använder olika medieinnehåll.
 • Eleven förstår att människor har olika smak och sätt att använda medier.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven rekommenderar meningsfullt medieinnehåll för andra. Lär sig samtidigt att respektera andras personliga val.