Tolkning och bedömning av medier i förskoleundervisning

Tolkning av medieinnehåll

 • Man upplever mångsidgt olika medieinnehåll, såsom nyheter som lämpar sig för barn, mediekonst, film och musik. Man använder tillsammans medieinnehåll som innehåller text.
 • Man lär sig att förstå medierna som innehåll som människor producerat och valt ut.
 • Man lär sig förstå medieinnehåll. Man behandlar med olika uttryckssätt olika händelser och figurer ur sagor, spel eller barnprogram samt
  uppmuntrar barnen att göra egna tolkningar.

Förståelse av mediernas effekter

 • Man funderar på hur medier påverkar tankarna och agerandet, exempelvis hur faktaböcker för barn påverkar förståelsen för olika företeelser.
 • Man lär sig att förstå att medierna kan skapa föreställningar och generaliseringar gällande olika företeelser. Man studerar olika sätt att framställa sago- och djurfigurer eller kön i barnprogram och filmer.
 • Man studerar reklam i närmiljön och funderar på sambandet mellan reklam och konsumtion.

Medierna som informationskällor

 • Man letar tillsammans efter information i medieinnehåll i olika situationer i vardagen.
 • Man utforskar skillnaden mellan påhittat och verkligt medieinnehåll exempelvis genom att studera barnprogram och nyheter som lämpar sig för barn.

Jag som medieanvändare

 • Man studerar barnens egen användning av medier. Man reflekterar över olika situationer där medier används och hur man använder medier på olika sätt ensam eller tillsammans.
 • Man studerar, utan att bedöma, medieinnehåll som är betydelsefulla för barnen och uppmuntrar att berätta om dem genom mångsidiga uttryckssätt. Man funderar över varför de är meningsfulla.
 • Man förstår att olika människor upplever och använder medier på olika sätt. Barnen uppmuntras att diskutera sina erfarenheter av medier och jämföra dem med andras.