Tolkning och bedömning av medier inom småbarnspedagogik

Tolkning av medieinnehåll

 • Man bekantar sig med medier och med olika slags medieinnehåll som innehåller bilder, rörliga bilder och ljud samt kombinationer av dessa: man studerar bilder i tidningar och böcker, ser på videor, spelar digitala spel och lyssnar på ljudböcker.
 • Man lever sig in i medieinnehållen och uppmuntrar barnen att berätta om det de ser och hör samt om de känslor som medieinnehållen väcker genom mångsidiga uttryckssätt.

Förståelse av mediernas effekter

 • Man funderar tillsammans med barnen på hur medierna syns och påverkar i deras vardag, såsom i lekarna och livsmiljön.
 •  Man behandlar figurer i medierna och deras egenskaper och sätt att agera genom att leva sig in i dem genom lek.
 • Man studerar reklam och diskuterar skillnaderna mellan att vilja ha, behöva och köpa.

Medierna som informationskällor

 • Man lär sig använda medier för att skaffa information. Man utforskar miljön och världen exempelvis genom att fotografera och tillsammans leta efter information i medieinnehåll om frågor som intresserar barnen.
 • Man lär sig förstå att en del saker som tas upp i medierna är sanna medan andra är påhittade. Man uppfattar skillnaden exempelvis genom att fotografera och redigera fotografier.
 • Barnen uppmuntras att förhålla sig nyfiket till medieinnehåll, och vägleds samtidigt att ställa frågor om det de ser och hör.

Jag som medieanvändare

 • Man diskuterar tillsammans barnens och deras familjers användning av medier: medieinnehåll, hur mycket tid som ägnas åt dem och erfarenheter.
 • Man behandlar barnens egna intresseområden i medierna genom lek och kreativt uttryck.
 • Man inspirerar och uppmuntrar barnen att mångsidigt ta del av olika slags medieinnehåll.