Verksamhet i mediemiljöer i årskurs 1-2

Tryggt i mediemiljöer

Goda kunskaper

 • Eleven vet varför det är viktigt att kunna skydda sin integritet och sina uppgifter. Eleven kan berätta vad man kan dela på nätet, och vad man inte bör dela där. Eleven blir medveten om nätfiske och att man på internet även kan bli kontaktad av personer som har osakliga eller olagliga avsikter.
 • Eleven vet hur man ska agera om man får osakliga meddelanden via nätet eller om en okänd person tar kontakt. Eleven kan vända sig till en trygg vuxen.
 • Eleven identifierar åldersgränserna för bildprogram, förstår deras syfte och följer dem i användningen av medieinnehåll.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven kan ge exempel på några riskfaktorer i mediemiljöer, såsom nätbedrägerier eller identitetsstölder. Eleven förstår att trygghet kan främjas med hjälp av den egna verksamheten.
 • Eleven förstår de förväntningar och konflikter som kamratrelationer kan skapa i fråga om efterlevnaden av åldersgränser, och beaktar detta perspektiv även i sitt eget agerande.

Ansvarsfullt i mediemiljöer

Goda kunskaper

 • Eleven förstår hur det är lämpligt att använda medieapparater och att man kan komma överens om användningen i olika situationer.
 • Eleven förstår hurdana meddelanden och innehåll det är lämpligt att dela, och vad man inte ska dela. Eleven förstår att det innehåll man publicerat lämnar spår och att sådant som man publicerat en gång kan spridas vidare.
 • Eleven förstår att man vid användning av medier ska försöka agera så att varken man själv eller någon annan blir ledsen. Eleven ger exempel.
 • Eleven bekantar sig med upphovsrätten och förstår varför den behövs. Eleven presenterar inte andras verk som sitt eget och övar på att göra källhänvisningar.
 • Eleven förstår att en del digitala produkter exempelvis i spel kan kosta pengar, och att man måste komma överens med vårdnadshavaren om användning av pengar.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven kan bedöma sitt eget agerande och dess möjliga konsekvenser för hen själv och andra. Eleven uttrycker vid behov kritik mot kamraternas beteende i medier.
 • Eleven känner till grundprinciperna för upphovsrätten. Eleven reflekterar över efterlevnaden av dem som medieanvändare.

Välmående

Goda kunskaper

 • Eleven identifierar saker som ger glädje eller saker som får en att må dåligt i den egna användningen av medier. Eleven lär sig att ta hänsyn till sitt eget välmående vid valet av medieinnehåll.
 • Eleven studerar sin egen användning av medier i vardagen under handledning. Förstår att användning av medier bör vara under kontroll så att den inte tar för mycket tid av andra viktiga saker så som motion eller sömn.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven kan reflektera över sina egna rutiner och behov gällande medieanvändning och beskriva några verktyg som hjälper att styra den egna medieanvändningen på ett rimligt sätt.

God interaktion

Goda kunskaper

 • Eleven kan identifiera sina känslor och reglera dem i kommunikativa situationer i mediemiljöer.
 • Eleven förstår ömsesidigheten av kommunikation i mediemiljöer: den egna kommunikationen har inverkan på andra människors kommunikation, känslor och agerande.
 • Eleven känner till vad nätmobbning är, exempelvis att bli exkluderad från grupper, att dela bilder och information utan tillstånd eller att sprida rykten om andra. Eleven vet att nätmobbning inte är godkännbart, och hen vet hur agera ifall hen stöter på mobbning.
 • Eleven förstår att olika situationer och miljöer, så som skola och fritid, har olika förfaringssätt, och att man tillsammans kan komma överens om sätten att kommunicera.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven utvecklar sin förmåga att sätta sig in i någon annans situation vid produktion och tolkning av mediemeddelanden.
  Eleven strävar till positiv och konstruktiv interaktion också i mediemiljöer.
 • Eleven kan kommunicera på ett lämpligt sätt i olika sammanhang.