Verksamhet i mediemiljöer i årskurs 7-9

Tryggt i mediemiljöer

Goda kunskaper

 • Eleven är medveten om hur det egna digitala fotspåret skapas och kan beskriva hurdan information olika tjänster, såsom sökmotorer och sociala medier, samlar in och vad informationen används till.
 • Eleven kan skydda sin integritet och sina personuppgifter genom att välja vilken information hen delar via olika kanaler och konton. Eleven förstår begreppen dataskydd och integritetsskydd.
 • Eleven kan beskriva vad sexuella trakasserier och hatretorik i digitala medier är. Eleven kan beskriva olika sätt att skydda sig mot dem och vet hur man ska agera om man utsätts för trakasserier eller hatretorik.
 • Eleven vet vilka aktörer man kan vända sig till om man stöter på situationer som hotar säkerheten i mediemiljöer.
 • Eleven förstår skillnaderna mellan åldersgränser för bildprogram som baserar sig på innehållet och åldersgränser för tjänster som baserar sig på användningsvillkor.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven kan bedöma sin förmåga att påverka sitt eget digitala fotavtryck och att främja sin säkerhet i mediemiljöer.
 • Eleven bekantar sig med dataskydd i något sammanhang som är betydelsefullt för ungas liv.
 • Eleven lär sig beakta sina egna individuella sätt att uppleva medieinnehåll och göra val även gällande de innehåll som åldersgränserna ger möjlighet att använda.

Ansvarsfullt i mediemiljöer

Goda kunskaper

 • Eleven vet att även lagstridig verksamhet som sker i mediemiljöer, såsom plagiat, lockande i sexuella syften, identitetsstöld, ärekränkning eller grov nätmobbning, uppfyller kriterierna för brott och har följder enligt detta.
 • Eleven förstår sitt ansvar att inte äventyra andras säkerhet och välbefinnande genom sin egen kommunikation och sitt eget agerande i mediemiljöer.
 • Eleven är medveten om medieapparaternas och medieanvändningens koldioxidavtryck samt ansvars- och etikfrågorna kring produktionen av medieapparater.
 • Eleven känner till både sina egna och andras upphovsrättigheter och kan följa dem.
 • Eleven är medveten om att en del digitala produkter kostar pengar och beaktar detta på ett ansvarsfullt sätt vid agerande i mediemiljöer.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven agerar ansvarsfullt i användningen av skolans gemensamma kommunikationskanaler.
 • Eleven känner igen missförhållanden och osakligt beteende när hen träffar på dem, och kan reagera på dem.
 • Eleven känner till olika CC-licenser för fri användning av medieinnehåll och deras användningsvillkor.

Välmående

Goda kunskaper

 • Eleven är medveten om den inverkan på det psykologiska och sociala planet samt på vardagskontrollen som medieinnehåll och agerande i mediemiljöer har, så som påverkan på identitetsutvecklingen, kroppsbilden, det psykiska välmåendet samt sociala förhålladen, tidsanvändning och mängden av sömn.
 • Eleven vet att hen ska kunna ha kontroll över sin egen medieanvändning. Eleven kan göra urval i den egna medieanvändningen som stöder det egna välmåendet.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven kan reflektera över medieanvändningens välmåendefaktorer även utgående från andras välmående samt ur ett samhälleligt perspektiv.

God interaktion

Goda kunskaper

 • Eleven samarbetar i nätbaserade interaktionssituationer och medverkar för egen del till en positiv kommunikativ atmosfär i mediemiljöer. Eleven förstår betydelsen av dialog, alltså lyssnandet och samtalet, i kommunikation.
 • Eleven identifierar okonstruktiva kommunikativa fenomen i sociala medier, så som troll, provocering och flamebaits och vet hur man ska reagera när man möter dessa.
 • Eleven kan kommunicera i mediemiljöer enligt situation, till exempel genom allmänt språkbruk eller genom att använda talspråk på ett ändamålsenligt sätt.
 • Eleven strävar efter att stärka sin kommunikativa självbild: kan berätta om sina mål som kommunikatör samt beskriva verktyg att uppnå dessa med.

Fördjupade kunskaper

 • Eleven ingriper aktivt i kommunikativa missförhållanden som hen möter i mediemiljöer, så som mobbning, osakliga kommentarer eller inlägg, genom att anmäla dessa och visa empati mot den som blivit fel behandlad.
 • Eleven kan ge konstruktiv respons åt andra för att utveckla kommunikationen.