Verksamhet i mediemiljöer i förskoleundervisning

Tryggt i mediemiljöer

  • Man diskuterar integritetsskyddets betydelse. Man påminner om barnets rätt att bestämma om hur bilder av hen själv ska få tas och delas.
  • Man bekantar sig tillsammans med barnen med åldersgränsangivelserna på medieinnehåll, och diskuterar vilken betydelse åldersgränserna har.
  • Barnen uppmuntras att be en vuxen om hjälp om de funderar över något som gäller medier.

Ansvarsfullt i mediemiljöer

  • Man diskuterar vilka medieapparater barnen själva använder och hur de används tryggt.
  • Man utarbetar tillsammans med barnen god praxis för användningen av verktyg och innehåll.
  • Man förstår att man har rätt att påverka hanteringen av innehåll som man själv skapat.

Välmående

  • Man studerar användning av medieinnehåll som social aktivitet och diskuterar sina erfarenheter med medier.
  • Man diskuterar medier i barnens vardag och om tiden som barnen tillbringar med medier.

God interaktion

  • Man diskuterar och övar tillsammans med barnen att känna igen vad mobbning och trakasserier innebär och övar att lösa konflikter konstruktivt.
  • Man prövar på kommunikation via olika medieredskap. Barnen är delaktiga i medieförmedlade kommunikativa situationer i vardagen.