Verksamhet i mediemiljöer inom småbarnspedagogik

Tryggt i mediemiljöer

  • Man pratar tillsammans om att man har rätt att skydda sin integritet och sin kropp. Man berättar att man måste fråga barnet om lov innan man tar eller visar bilder eller videor av ett barn.
  • Man pratar med barnen om att en del medieinnehåll är lämpligt för barn, medan annat inte är det. Man lyfter fram åldersgränser och deras skyddande syfte. Man pratar med barnen och vårdnadshavarna om vilka medier barnen får använda och följa.
  • Man lär sig trygg medieanvändning: barnen handleds att diskutera och komma överens om medieanvändning med en vuxen och att alltid vända sig till en vuxen för att få trygghet.

Ansvarsfullt i mediemiljöer

  • Man tränar att hantera medieverktyg ansvarsfullt.
  • Man diskuterar upphovspersonens rätt att bestämma hur hens arbete ska användas. Man visar exempel på hur andras arbete ska behandlas: man skriver namnet på barnets egna arbeten och ber om lov innan man delar dem.

Välmående

  • Barnen uppmuntras att berätta om sina erfarenheter och känslor som medieinnehållen väcker genom mångsidiga uttryckssätt.
  • Man studerar media i barnens vardag genom aktiverande arbetssätt.

God interaktion

  • Barnen handleds till vänlighet och till att visa hänsyn mot varandra i vardagliga situationer. Barnen handleds till att lägga märke till de konsekvenser som de egna orden, gesterna och aktionerna har för andra.
  • Man övar på att kommunicera samt berätta om kommunikation och teman gällande det. Man observerar vardagliga kommunikativa situationer tillsammans. Man övar kommunikation till exempel genom lekar.