Programmeringskunnande

Kunskaper och förståelse i programmering inom småbarnspedagogiken och undervisningen hör framför allt ihop med digital kompetens samt medieläskunnighet och multilitteracitet. På så vis är de en del av de mångsidiga kompetenserna, som främjas på ett sektionsövergripande sätt inom alla lärområden och olika läroämnen.

Programmering i sig beskrivs i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen enbart som några få mål och innehåll, främst inom matematik och slöjd. I de nationella planerna för förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken nämns programmering inte alls. Mål och innehåll för datalogiskt tänkande har dock skrivits in i samtliga nationella planer redan från och med småbarnspedagogiken, speciellt inom området för mångsidig kompetens.

Datalogiskt tänkande betyder kunskaper i tänkande: att bryta ner ett problem i delar, se och skapa mönster i verksamhet  samt automatisering och generalisering av funktioner. Det innebär också förståelse för hur datorer kan användas för att lösa problem. Man lär sig datalogiskt tänkande bäst när man själv får göra, utforska och programmera.

Enbart de mest essentiella delområdena och målen koncentreras i beskrivningarna för programmeringskunnande och de kan kompletteras och berikas lokalt. Under våren 2021 kommer vi att producera excempelinnehåll som ytterligare konkretiserar beskrivningarna och tar dem närmare praktiken.

Beskrivningarna är indelade i tre huvudområden: 1) datalogiskt tänkande, 2) undersökande arbete och produktion samt 3) programmerade miljöer och verksamhet i dem. Genom beskrivningarna bildas en stig för utveckling av färdigheterna från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen. Stigen kan utforskas enligt huvudområdena i ett skillt dokument.