Undersökande arbete och produktion i årskurs 7-9

Processer för samskapande

Eleven förstår olika roller i en grupp och olika sätt att samarbeta, samt arbetar interaktivt och deltar aktivt i programmeringsprojekt.

Kreativ produktion

Eleven planerar och genomför tillsammans med andra en lösning i form av en process, där man använder en utvecklingsplattform och utnyttjar olika sensorer och automatisering.

Eleven planerar och genomför tillsammans med andra en lösning i form av en process, där man använder en utvecklingsplattform och utnyttjar olika sensorer och automatisering.

Programmering som verktyg för lärande

Eleven känner till tekniska applikationer för olika läroämnen och kan förklara deras funktionsprinciper. Eleven använder algoritmiskt tänkande och programmering i problemlösning och undersökningar inom olika läroämnen och projekt samt för att ta fram och presentera information.